Sentences: 10, Tokens: 220

# doc_title = Մեծ առավելություն էր, որ շարժումը չուներ արտաքին կողմնորոշում. դա փրկեց մեզ
# newdoc id = news-004U
# newpar id = news-004U-0001
# sent_id = news-004U-00010B5K
# text = «Առաջին լրատվական»-ի զրուցակիցն է հրապարակախոս Արա Նեդոլյանը։
1	«	«	PUNCT	_	_	0	-	_	_
2	Առաջին	առաջին	ADJ	_	Degree=Pos|NumForm=Word|NumType=Ord	0	-	_	_
3	լրատվական	լրատվական	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	0	-	_	_
4	»	»	PUNCT	_	_	0	-	_	_
5	-	-	PUNCT	_	_	0	-	_	_
6	ի	ի	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	0	-	_	_
7	զրուցակիցն	զրուցակից	NOUN	_	Animacy=Hum|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	0	-	_	_
8	է	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	-	_	_
9	հրապարակախոս	հրապարակախոս	NOUN	_	Animacy=Hum|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	0	-	_	_
10	Արա	Արա	PROPN	_	Animacy=Hum|Case=Nom|Definite=Ind|NameType=Giv|Number=Sing	0	-	_	_
11	Նեդոլյանը	Նեդոլյան	PROPN	_	Animacy=Hum|Case=Nom|Definite=Def|NameType=Sur|Number=Sing	0	-	_	_
12	։	։	PUNCT	_	_	0	-	_	_

# doc_title = Հավերժական վերադարձ
# newdoc id = fiction-004T
# newpar id = fiction-004T-0001
# sent_id = fiction-004T-00010B2E
# text = Արդեն երրորդ օրն էր, որ Սիմեոնի հինգհազարանոց զորքը Գայլ գետի հովտով շարժվում էր հարավ-արևելք:
1	Արդեն	արդեն	ADV	_	_	2	advmod	_	_
2	երրորդ	երրորդ	ADJ	_	NumForm=Word|NumType=Ord	3	amod	_	_
3	օրն	օր	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	0	root	_	_
4	էր	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin	3	cop	_	SpaceAfter=No
5	,	,	PUNCT	_	_	13	punct	_	_
6	որ	որ	SCONJ	_	_	13	mark	_	_
7	Սիմեոնի	Սիմեոն	PROPN	_	Animacy=Hum|Case=Dat|Definite=Ind|NameType=Giv|Number=Sing	9	nmod:poss	_	_
8	հինգհազարանոց	հինգհազարանոց	ADJ	_	_	9	amod	_	_
9	զորքը	զորք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	13	nsubj	_	_
10	Գայլ	գայլ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	11	nmod	_	_
11	գետի	գետ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	12	nmod:poss	_	_
12	հովտով	հովիտ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Ins|Definite=Ind|Number=Sing	13	obl	_	_
13	շարժվում	շարժվել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid	3	csubj	_	_
14	էր	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin	13	aux	_	_
15	հարավ	հարավ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	13	obl	_	SpaceAfter=No
16	-	-	PUNCT	_	_	17	punct	_	SpaceAfter=No
17	արևելք	արևելք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	15	compound	_	SpaceAfter=No
18	:	:	PUNCT	_	_	3	punct	_	_

# sent_id = fiction-004T-00010B2F
# text = Եվ արդեն երրորդ օրն էր, որ անձրևը չէր դադարում:
1	Եվ	և	CCONJ	_	_	4	cc	_	_
2	արդեն	արդեն	ADV	_	_	3	advmod	_	_
3	երրորդ	երրորդ	ADJ	_	NumForm=Word|NumType=Ord	4	amod	_	_
4	օրն	օր	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	0	root	_	_
5	էր	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin	4	cop	_	SpaceAfter=No
6	,	,	PUNCT	_	_	10	punct	_	_
7	որ	որ	SCONJ	_	_	10	mark	_	_
8	անձրևը	անձրև	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	10	nsubj	_	_
9	չէր	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Imp|VerbForm=Fin	10	aux	_	_
10	դադարում	դադարել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid	4	csubj	_	SpaceAfter=No
11	:	:	PUNCT	_	_	4	punct	_	_

# sent_id = fiction-004T-00010B2G
# text = Ձիերը երբեմն մինչև ծնկները թաղվում էին լպրծուն ցեխի մեջ, և հեծյալները ստիպված ցած էին գալիս՝ օգնելու և ոգևորելու:
1	Ձիերը	ձի	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Plur	5	nsubj	_	_
2	երբեմն	երբեմն	ADV	_	_	5	advmod	_	_
3	մինչև	մինչև	ADP	_	AdpType=Prep	4	case	_	_
4	ծնկները	ծունկ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Plur	5	obl	_	_
5	թաղվում	թաղվել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid	0	root	_	_
6	էին	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Imp|VerbForm=Fin	5	aux	_	_
7	լպրծուն	լպրծուն	ADJ	_	Degree=Pos	8	amod	_	_
8	ցեխի	ցեխ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	5	obl	_	_
9	մեջ	մեջ	ADP	_	AdpType=Post|Case=Nom	8	case	_	SpaceAfter=No
10	,	,	PUNCT	_	_	16	punct	_	_
11	և	և	CCONJ	_	_	16	cc	_	_
12	հեծյալները	հեծյալ	NOUN	_	Animacy=Hum|Case=Nom|Definite=Def|Number=Plur	16	nsubj	_	_
13	ստիպված	ստիպել	VERB	_	Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Pass	16	advcl	_	_
14	ցած	ցած	ADV	_	_	16	compound:lvc	_	_
15	էին	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Imp|VerbForm=Fin	16	aux	_	_
16	գալիս	գալ	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid	5	conj	_	SpaceAfter=No
17	՝	՝	PUNCT	_	_	18	punct	_	_
18	օգնելու	օգնել	VERB	_	Case=Dat|Definite=Ind|Number=Coll|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Gdv|Voice=Mid	16	advcl	_	_
19	և	և	CCONJ	_	_	20	cc	_	_
20	ոգևորելու	ոգևորել	VERB	_	Case=Dat|Definite=Ind|Number=Coll|Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Gdv|Voice=Act	18	conj	_	SpaceAfter=No
21	:	:	PUNCT	_	_	5	punct	_	_

# sent_id = fiction-004T-00010B2H
# text = Երբ ճանապարհին որևէ բնակավայր կամ հովվակայան էր երևում, առջևից ընթացող զինվորները շրջվում էին Սիմեոնի կողմը:
1	Երբ	երբ	SCONJ	_	_	8	mark	_	_
2	ճանապարհին	ճանապարհ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Def|Number=Sing	8	obl	_	_
3	որևէ	որևէ	DET	_	PronType=Ind	4	det	_	_
4	բնակավայր	բնակավայր	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	8	nsubj	_	_
5	կամ	կամ	CCONJ	_	ConjType=Comp	6	cc	_	_
6	հովվակայան	հովվակայան	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	4	conj	_	_
7	էր	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin	8	aux	_	_
8	երևում	երևալ	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid	13	advcl	_	SpaceAfter=No
9	,	,	PUNCT	_	_	13	punct	_	_
10	առջևից	առջև	ADP	_	AdpType=Post|Case=Abl	11	advmod	_	_
11	ընթացող	ընթանալ	VERB	_	Aspect=Dur|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid	12	acl	_	_
12	զինվորները	զինվոր	NOUN	_	Animacy=Hum|Case=Nom|Definite=Def|Number=Plur	13	nsubj	_	_
13	շրջվում	շրջվել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid	0	root	_	_
14	էին	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Imp|VerbForm=Fin	13	aux	_	_
15	Սիմեոնի	Սիմեոն	PROPN	_	Animacy=Hum|Case=Dat|Definite=Ind|NameType=Giv|Number=Sing	16	nmod:poss	_	_
16	կողմը	կողմ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	13	obl	_	SpaceAfter=No
17	:	:	PUNCT	_	_	13	punct	_	_

# sent_id = fiction-004T-00010B2I
# text = Այդ պահերին Սիմեոնը ձգում էր հոգնածությունից կորացած իրանը, գլուխը բարձրացնում, ընդունում այն վստահ ու անտարբերության հասնող հանգիստ կեցվածքը, որը սովորաբար ունենում էր Կոստանդնուպոլսում՝ կայսերական շքախմբի առջևից ընթանալիս:
1	Այդ	այդ	DET	_	Distance=Med|PronType=Dem	2	det	_	_
2	պահերին	պահ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Def|Number=Plur	4	obl	_	_
3	Սիմեոնը	Սիմեոն	PROPN	_	Animacy=Hum|Case=Nom|Definite=Def|NameType=Giv|Number=Sing	4	nsubj	_	_
4	ձգում	ձգել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	0	root	_	_
5	էր	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin	4	aux	_	_
6	հոգնածությունից	հոգնածություն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Abl|Definite=Ind|Number=Sing	7	obl	_	_
7	կորացած	կորանալ	VERB	_	Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid	8	acl	_	_
8	իրանը	իրան	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	4	obj	_	SpaceAfter=No
9	,	,	PUNCT	_	_	11	punct	_	_
10	գլուխը	գլուխ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	11	obj	_	_
11	բարձրացնում	բարձրանալ	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	4	conj	_	_
12	,	,	PUNCT	_	_	13	punct	_	_
13	ընդունում	ընդունել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	4	conj	_	_
14	այն	այն	DET	_	Distance=Dist|PronType=Dem	20	det	_	_
15	վստահ	վստահ	ADJ	_	Degree=Pos	20	amod	_	_
16	ու	ու	CCONJ	_	_	20	cc	_	_
17	անտարբերության	անտարբերություն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	18	obj	_	_
18	հասնող	հասնել	VERB	_	Aspect=Dur|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid	20	acl	_	_
19	հանգիստ	հանգիստ	ADJ	_	Degree=Pos	20	amod	_	_
20	կեցվածքը	կեցվածք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	13	obj	_	SpaceAfter=No
21	,	,	PUNCT	_	_	24	punct	_	_
22	որը	որ	PRON	_	Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing|PronType=Rel	24	nsubj	_	_
23	սովորաբար	սովորաբար	ADV	_	_	24	advmod	_	_
24	ունենում	ունենալ	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	20	acl:relcl	_	_
25	էր	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin	24	aux	_	_
26	Կոստանդնուպոլսում	Կոստանդնուպոլիս	PROPN	_	Animacy=Inan|Case=Loc|Definite=Ind|NameType=Geo|Number=Sing	24	obl	_	SpaceAfter=No
27	՝	՝	PUNCT	_	_	31	punct	_	_
28	կայսերական	կայսերական	ADJ	_	_	29	amod	_	_
29	շքախմբի	շքախումբ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	31	obl	_	_
30	առջևից	առջև	ADP	_	AdpType=Post|Case=Abl	29	case:loc	_	_
31	ընթանալիս	ընթանալ	VERB	_	Aspect=Prog|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Conv|Voice=Mid	24	advcl	_	SpaceAfter=No
32	:	:	PUNCT	_	_	4	punct	_	_

# sent_id = fiction-004T-00010B2J
# text = Նրա հայացքը սահում էր թաց զինվորների վրայով, կորչում Հռոմեական կայսրության անծայրածիր տիրույթներում:
1	Նրա	նա	DET	_	Case=Gen|Number=Sing|Person=3|Poss=Yes|PronType=Prs	2	det:poss	_	_
2	հայացքը	հայացք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	3	nsubj	_	_
3	սահում	սահել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid	0	root	_	_
4	էր	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin	3	aux	_	_
5	թաց	թաց	ADJ	_	Degree=Pos	6	amod	_	_
6	զինվորների	զինվոր	NOUN	_	Animacy=Hum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	3	obl	_	_
7	վրայով	վրա	ADP	_	AdpType=Post|Case=Ins	6	case:loc	_	SpaceAfter=No
8	,	,	PUNCT	_	_	9	punct	_	_
9	կորչում	կորչել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid	3	conj	_	_
10	Հռոմեական	հռոմեական	ADJ	_	_	11	amod	_	_
11	կայսրության	կայսրություն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	13	nmod:poss	_	_
12	անծայրածիր	անծայրածիր	ADJ	_	_	13	amod	_	_
13	տիրույթներում	տիրույթ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Loc|Definite=Ind|Number=Plur	9	obl	_	SpaceAfter=No
14	:	:	PUNCT	_	_	3	punct	_	_

# sent_id = fiction-004T-00010B2K
# text = Սիմեոնն առաջին անգամ էր Փոքր Ասիայում:
1	Սիմեոնն	Սիմեոն	PROPN	_	Animacy=Hum|Case=Nom|Definite=Def|NameType=Giv|Number=Sing	3	nsubj	_	_
2	առաջին	առաջին	ADJ	_	Degree=Pos|NumForm=Word|NumType=Ord	3	amod	_	_
3	անգամ	անգամ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	0	root	_	_
4	էր	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin	3	cop	_	_
5	Փոքր	փոքր	ADJ	_	Degree=Pos	6	amod	_	_
6	Ասիայում	Ասիա	PROPN	_	Animacy=Inan|Case=Loc|Definite=Ind|NameType=Geo|Number=Sing	3	obl	_	SpaceAfter=No
7	:	:	PUNCT	_	_	3	punct	_	_

# sent_id = fiction-004T-00010B2L
# text = Ամիսոսը, որտեղ նրանք ափ իջան տասնօրյա բարեհաջող նավարկությունից հետո, նրա վրա լավ տպավորություն թողեց, սակայն այժմ, երբ խորանում էին թերակղզու խորքերը, ավելի ու ավելի էր համակվում կասկածով, որ ոտք է դրել անակնկալներով լի երկրամաս:
1	Ամիսոսը	Ամիսոս	PROPN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|NameType=Geo|Number=Sing	16	nsubj	_	SpaceAfter=No
2	,	,	PUNCT	_	_	6	punct	_	_
3	որտեղ	որտեղ	PRON	_	Case=Nom|PronType=Rel	6	advmod	_	_
4	նրանք	նա	PRON	_	Case=Nom|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs	6	nsubj	_	_
5	ափ	ափ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	6	obl	_	_
6	իջան	իջնել	VERB	_	Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Intr|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Mid	1	acl:relcl	_	_
7	տասնօրյա	տասնօրյա	ADJ	_	_	9	amod	_	_
8	բարեհաջող	բարեհաջող	ADJ	_	Degree=Pos	9	amod	_	_
9	նավարկությունից	նավարկություն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Abl|Definite=Ind|Number=Sing	6	obl	_	_
10	հետո	հետո	ADP	_	AdpType=Post	9	case	_	SpaceAfter=No
11	,	,	PUNCT	_	_	16	punct	_	_
12	նրա	նա	PRON	_	Case=Gen|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	16	obl	_	_
13	վրա	վրա	ADP	_	AdpType=Post|Case=Nom	12	case	_	_
14	լավ	լավ	ADJ	_	Degree=Pos	15	amod	_	_
15	տպավորություն	տպավորություն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	16	obj	_	_
16	թողեց	թողնել	VERB	_	Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	root	_	SpaceAfter=No
17	,	,	PUNCT	_	_	31	punct	_	_
18	սակայն	սակայն	CCONJ	_	_	31	cc	_	_
19	այժմ	այժմ	ADV	_	_	31	advmod	_	_
20	,	,	PUNCT	_	_	22	punct	_	_
21	երբ	երբ	ADV	_	PronType=Rel	22	advmod	_	_
22	խորանում	խորանալ	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid	19	advcl	_	_
23	էին	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Imp|VerbForm=Fin	22	aux	_	_
24	թերակղզու	թերակղզի	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	25	nmod:poss	_	_
25	խորքերը	խորք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Plur	22	obl	_	SpaceAfter=No
26	,	,	PUNCT	_	_	31	punct	_	_
27	ավելի	ավելի	ADV	_	Degree=Cmp	31	advmod	_	_
28	ու	ու	CCONJ	_	_	29	cc	_	_
29	ավելի	ավելի	ADV	_	Degree=Cmp	27	conj	_	_
30	էր	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin	31	aux	_	_
31	համակվում	համակվել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid	16	conj	_	_
32	կասկածով	կասկած	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Ins|Definite=Ind|Number=Sing	31	obl	_	SpaceAfter=No
33	,	,	PUNCT	_	_	37	punct	_	_
34	որ	որ	SCONJ	_	_	37	mark	_	_
35	ոտք	ոտք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	37	compound:lvc	_	_
36	է	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	37	aux	_	_
37	դրել	դնել	VERB	_	Aspect=Perf|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	32	acl	_	_
38	անակնկալներով	անակնկալ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Ins|Definite=Ind|Number=Plur	39	obl	_	_
39	լի	լի	ADJ	_	_	40	amod	_	_
40	երկրամաս	երկրամաս	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	37	obl	_	SpaceAfter=No
41	:	:	PUNCT	_	_	16	punct	_	_

# sent_id = fiction-004T-00010B2M
# text = Փրփրած գետը, մոխրագույն խավարում կորած հորիզոնն ու լպրծուն գետինը խարխլել էին վստահությունը, սակայն հաջողության և սեփական ուժերի նկատմամբ ունեցած հավատը, որը ծնվել և զորացել էր Ապենինյան թերակղզում՝ լանգոբարդների և Բալկաններում՝ բուլղարների դեմ տարած հաղթանակներով, շատ ամուր էր նստած նրա մեջ:
1	Փրփրած	փրփրել	VERB	_	Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid	2	acl	_	_
2	գետը	գետ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	11	nsubj	_	SpaceAfter=No
3	,	,	PUNCT	_	_	7	punct	_	_
4	մոխրագույն	մոխրագույն	ADJ	_	Degree=Pos	5	amod	_	_
5	խավարում	խավար	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Loc|Definite=Ind|Number=Sing	6	obl	_	_
6	կորած	կորչել	VERB	_	Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid	7	acl	_	_
7	հորիզոնն	հորիզոն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	2	conj	_	_
8	ու	ու	CCONJ	_	_	10	cc	_	_
9	լպրծուն	լպրծուն	ADJ	_	Degree=Pos	10	amod	_	_
10	գետինը	գետին	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	2	conj	_	_
11	խարխլել	խարխլել	VERB	_	Aspect=Perf|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	0	root	_	_
12	էին	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Imp|VerbForm=Fin	11	aux	_	_
13	վստահությունը	վստահություն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	11	obj	_	SpaceAfter=No
14	,	,	PUNCT	_	_	44	punct	_	_
15	սակայն	սակայն	CCONJ	_	_	44	cc	_	_
16	հաջողության	հաջողություն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	21	obl	_	_
17	և	և	CCONJ	_	_	19	cc	_	_
18	սեփական	սեփական	ADJ	_	_	19	amod	_	_
19	ուժերի	ուժ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	16	conj	_	_
20	նկատմամբ	նկատմամբ	ADP	_	AdpType=Post	16	case	_	_
21	ունեցած	ունենալ	VERB	_	Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	22	acl	_	_
22	հավատը	հավատ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	44	nsubj	_	SpaceAfter=No
23	,	,	PUNCT	_	_	25	punct	_	_
24	որը	որ	PRON	_	Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing|PronType=Rel	25	nsubj	_	_
25	ծնվել	ծնվել	VERB	_	Aspect=Perf|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid	22	acl:relcl	_	_
26	և	և	CCONJ	_	_	27	cc	_	_
27	զորացել	զորանալ	VERB	_	Aspect=Perf|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid	25	conj	_	_
28	էր	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin	25	aux	_	_
29	Ապենինյան	ապենինյան	ADJ	_	_	30	amod	_	_
30	թերակղզում	թերակղզի	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Loc|Definite=Ind|Number=Sing	38	obl	_	SpaceAfter=No
31	՝	՝	PUNCT	_	_	32	punct	_	_
32	լանգոբարդների	լանգոբարդ	NOUN	_	Animacy=Hum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	38	obl	_	_
33	և	և	CCONJ	_	_	34	cc	_	_
34	Բալկաններում	Բալկաններ	PROPN	_	Animacy=Inan|Case=Loc|Definite=Ind|NameType=Geo|Number=Plur	30	conj	_	SpaceAfter=No
35	՝	՝	PUNCT	_	_	36	punct	_	_
36	բուլղարների	բուլղար	NOUN	_	Animacy=Hum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	32	conj	_	_
37	դեմ	դեմ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	32	case	_	_
38	տարած	տանել	VERB	_	Aspect=Perf|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	39	acl	_	_
39	հաղթանակներով	հաղթանակ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Ins|Definite=Ind|Number=Plur	25	obl	_	SpaceAfter=No
40	,	,	PUNCT	_	_	44	punct	_	_
41	շատ	շատ	ADJ	_	Degree=Pos	42	advmod	_	_
42	ամուր	ամուր	ADJ	_	Degree=Pos	44	advmod	_	_
43	էր	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin	44	aux	_	_
44	նստած	նստել	VERB	_	Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid	11	conj	_	_
45	նրա	նա	PRON	_	Case=Gen|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	44	obl	_	_
46	մեջ	մեջ	ADP	_	AdpType=Post|Case=Nom	45	case	_	SpaceAfter=No
47	:	:	PUNCT	_	_	11	punct	_	_