Sentences: 10, Tokens: 157

# doc_title = Գրառումներ
# newdoc id = social-008N
# newpar id = social-008N-0001
# sent_id = social-008N-00010FHB
# text = ՎԵՐՋ մոտ 80 տոկոս կարմիր գծերին. օրենքի նախագիծ 12 վարչական շրջաններից կարմիր գծեր այս փուլում կմնա ՄԻԱՅՆ Կենտրոնում և Արաբկիրի որոշ հատվածում։
# translit = VERJ̌ mot 80 tokos karmir gçerin. òrenk’i naxagiç 12 varčakan šrǰanneric’ karmir gçer ays p’owlowm kmna MIAYN Kentronowm ew Arabkiri oroš hatvaçowm.
1	ՎԵՐՋ	վերջ	INTJ	_	_	0	root	_	Translit=VERJ̌|LTranslit=verǰ
2	մոտ	մոտ	ADV	_	Degree=Pos	3	advmod	_	Translit=mot|LTranslit=mot
3	80	80	NUM	_	NumForm=Digit|NumType=Card	4	nummod	_	Translit=80|LTranslit=80
4	տոկոս	տոկոս	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	6	nmod	_	Translit=tokos|LTranslit=tokos
5	կարմիր	կարմիր	ADJ	_	_	6	amod	_	Translit=karmir|LTranslit=karmir
6	գծերին	գիծ	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Dat|Definite=Def|Number=Plur	1	obl	_	Translit=gçerin|LTranslit=giç|SpaceAfter=No
7	.	.	PUNCT	_	_	9	punct	_	Translit=.|LTranslit=.
8	օրենքի	օրենք	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	9	nmod:poss	_	Translit=òrenk’i|LTranslit=òrenk’
9	նախագիծ	նախագիծ	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	1	conj	_	Translit=naxagiç|LTranslit=naxagiç
10	12	12	NUM	_	NumForm=Digit|NumType=Card	12	nummod	_	Translit=12|LTranslit=12
11	վարչական	վարչական	ADJ	_	_	12	amod	_	Translit=varčakan|LTranslit=varčakan
12	շրջաններից	շրջան	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Abl|Definite=Ind|Number=Plur	19	nmod:npmod	_	Translit=šrǰanneric’|LTranslit=šrǰan
13	կարմիր	կարմիր	ADJ	_	_	14	amod	_	Translit=karmir|LTranslit=karmir
14	գծեր	գիծ	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Plur	17	nsubj	_	Translit=gçer|LTranslit=giç
15	այս	այս	DET	_	Deixis=Prox|PronType=Dem	16	det	_	Translit=ays|LTranslit=ays
16	փուլում	փուլ	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Loc|Definite=Ind|Number=Sing	17	obl	_	Translit=p’owlowm|LTranslit=p’owl
17	կմնա	մնալ	VERB	_	Aspect=Prosp|Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Intr|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Mid	1	conj	_	Translit=kmna|LTranslit=mnal
18	ՄԻԱՅՆ	միայն	ADV	_	_	19	advmod:emph	_	Translit=MIAYN|LTranslit=miayn
19	Կենտրոնում	Կենտրոն	PROPN	_	Animacy=Nhum|Case=Loc|Definite=Ind|NameType=Geo|Number=Sing	17	obl	_	Translit=Kentronowm|LTranslit=Kentron
20	և	և	CCONJ	_	_	21	cc	_	Translit=ew|LTranslit=ew
21	Արաբկիրի	Արաբկիր	PROPN	_	Animacy=Nhum|Case=Dat|Definite=Ind|NameType=Geo|Number=Sing	23	nmod:poss	_	Translit=Arabkiri|LTranslit=Arabkir
22	որոշ	որոշ	DET	_	PronType=Ind	23	det	_	Translit=oroš|LTranslit=oroš
23	հատվածում	հատված	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Loc|Definite=Ind|Number=Sing	19	conj	_	Translit=hatvaçowm|LTranslit=hatvaç|SpaceAfter=No
24	։	։	PUNCT	_	_	1	punct	_	Translit=.|LTranslit=.

# sent_id = social-008N-00010FHC
# text = Լուսանկարով տուգանել այլևս ՉԻ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԻ, առնվազն 15 րոպե տեսանյութը ՊԱՐՏԱԴԻՐ կլինի։
# translit = Lowsankarov towganel aylews ČI T’OWYLATRVI, aṙnvazn 15 rope tesanyowt’ë PARTADIR klini.
1	Լուսանկարով	լուսանկար	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Ins|Definite=Ind|Number=Sing	2	obl	_	Translit=Lowsankarov|LTranslit=lowsankar
2	տուգանել	տուգանել	VERB	_	Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Inf|Voice=Act	5	csubj:pass	_	Translit=towganel|LTranslit=towganel
3	այլևս	այլևս	ADV	_	_	5	advmod	_	Translit=aylews|LTranslit=aylews
4	ՉԻ	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin	5	aux	_	Translit=ČI|LTranslit=em
5	ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԻ	թույլատրել	VERB	_	Aspect=Prosp|Connegative=Yes|Mood=Cnd|Subcat=Intr|VerbForm=Fin|Voice=Pass	0	root	_	Translit=T’OWYLATRVI|LTranslit=t’owylatrel|SpaceAfter=No
6	,	,	PUNCT	_	_	12	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
7	առնվազն	առնվազն	ADV	_	_	8	advmod	_	Translit=aṙnvazn|LTranslit=aṙnvazn
8	15	15	NUM	_	NumForm=Digit|NumType=Card	9	nummod	_	Translit=15|LTranslit=15
9	րոպե	րոպե	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	10	nmod	_	Translit=rope|LTranslit=rope
10	տեսանյութը	տեսանյութ	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	12	nsubj	_	Translit=tesanyowt’ë|LTranslit=tesanyowt’
11	ՊԱՐՏԱԴԻՐ	պարտադիր	ADJ	_	_	12	xcomp	_	Translit=PARTADIR|LTranslit=partadir
12	կլինի	լինել	VERB	_	Aspect=Prosp|Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Intr|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Mid	5	conj	_	Translit=klini|LTranslit=linel|SpaceAfter=No
13	։	։	PUNCT	_	_	5	punct	_	Translit=.|LTranslit=.

# sent_id = social-008N-00010FHD
# text = Տարեկան բաժանորդագրության ժամկետը կավարտվի վճարման պահից մեկ տարի անց (ավագանու որոշում)։
# translit = Tarekan bažanordagrowt’yan žamketë kavartvi vč̣arman pahic’ mek tari anc’ (avaganow orošowm).
1	Տարեկան	տարեկան	ADJ	_	_	2	amod	_	Translit=Tarekan|LTranslit=tarekan
2	բաժանորդագրության	բաժանորդագրություն	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	3	nmod:poss	_	Translit=bažanordagrowt’yan|LTranslit=bažanordagrowt’yown
3	ժամկետը	ժամկետ	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	4	nsubj	_	Translit=žamketë|LTranslit=žamket
4	կավարտվի	ավարտվել	VERB	_	Aspect=Prosp|Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Intr|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Mid	0	root	_	Translit=kavartvi|LTranslit=avartvel
5	վճարման	վճարում	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	6	nmod:poss	_	Translit=vč̣arman|LTranslit=vč̣arowm
6	պահից	պահ	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Abl|Definite=Ind|Number=Sing	8	nmod:npmod	_	Translit=pahic’|LTranslit=pah
7	մեկ	մեկ	NUM	_	NumForm=Word|NumType=Card	8	nummod	_	Translit=mek|LTranslit=mek
8	տարի	տարի	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	4	obl	_	Translit=tari|LTranslit=tari
9	անց	անց	ADP	_	AdpType=Post	8	case	_	Translit=anc’|LTranslit=anc’
10	(	(	PUNCT	_	_	12	punct	_	Translit=(|LTranslit=(|SpaceAfter=No
11	ավագանու	ավագանի	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	12	nmod:poss	_	Translit=avaganow|LTranslit=avagani
12	որոշում	որոշում	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	4	parataxis	_	Translit=orošowm|LTranslit=orošowm|SpaceAfter=No
13	)	)	PUNCT	_	_	12	punct	_	Translit=)|LTranslit=)|SpaceAfter=No
14	։	։	PUNCT	_	_	4	punct	_	Translit=.|LTranslit=.

# sent_id = social-008N-00010FHE
# text = Առանց համարների կամ փակած համարներով կայանած մեքենաները կտեղափոխվեն հատուկ տարածք։
# translit = Aṙanc’ hamarneri kam p’akaç hamarnerov kayanaç mek’enanerë kteġap’oxven hatowk taraçk’.
1	Առանց	առանց	ADP	_	AdpType=Prep	2	case	_	Translit=Aṙanc’|LTranslit=aṙanc’
2	համարների	համար	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	6	obl	_	Translit=hamarneri|LTranslit=hamar
3	կամ	կամ	CCONJ	_	_	5	cc	_	Translit=kam|LTranslit=kam
4	փակած	փակել	VERB	_	Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	5	acl	_	Translit=p’akaç|LTranslit=p’akel
5	համարներով	համար	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Ins|Definite=Ind|Number=Plur	2	conj	_	Translit=hamarnerov|LTranslit=hamar
6	կայանած	կայանել	VERB	_	Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	7	acl	_	Translit=kayanaç|LTranslit=kayanel
7	մեքենաները	մեքենա	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Def|Number=Plur	8	nsubj	_	Translit=mek’enanerë|LTranslit=mek’ena
8	կտեղափոխվեն	տեղափոխել	VERB	_	Aspect=Prosp|Mood=Cnd|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Intr|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Pass	0	root	_	Translit=kteġap’oxven|LTranslit=teġap’oxel
9	հատուկ	հատուկ	ADJ	_	Degree=Pos	10	amod	_	Translit=hatowk|LTranslit=hatowk
10	տարածք	տարածք	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	8	obl	_	Translit=taraçk’|LTranslit=taraçk’|SpaceAfter=No
11	։	։	PUNCT	_	_	8	punct	_	Translit=.|LTranslit=.

# sent_id = social-008N-00010FHF
# text = Վաճառքի կամ վարձույթի համար երկարաժամկետ կայանումը ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է, դրանց համար կլինի հատուկ վայրեր, Հատուկ սակագին։
# translit = Vač̣aṙk’i kam varjowyt’i hamar erkaražamket kayanowmë ARGELVOWM Ē, dranc’ hamar klini hatowk vayrer, Hatowk sakagin.
1	Վաճառքի	վաճառք	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	6	nmod:npmod	_	Translit=Vač̣aṙk’i|LTranslit=vač̣aṙk’
2	կամ	կամ	CCONJ	_	_	3	cc	_	Translit=kam|LTranslit=kam
3	վարձույթի	վարձույթ	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	1	conj	_	Translit=varjowyt’i|LTranslit=varjowyt’
4	համար	համար	ADP	_	AdpType=Post	1	case	_	Translit=hamar|LTranslit=hamar
5	երկարաժամկետ	երկարաժամկետ	ADJ	_	Degree=Pos	6	amod	_	Translit=erkaražamket|LTranslit=erkaražamket
6	կայանումը	կայանում	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	7	nsubj:pass	_	Translit=kayanowmë|LTranslit=kayanowm
7	ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ	արգելել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	root	_	Translit=ARGELVOWM|LTranslit=argelel
8	Է	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	7	aux	_	Translit=Ē|LTranslit=em|SpaceAfter=No
9	,	,	PUNCT	_	_	12	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
10	դրանց	դա	PRON	_	Case=Dat|Deixis=Med|Number=Plur|PronType=Dem	12	obl	_	Translit=dranc’|LTranslit=da
11	համար	համար	ADP	_	AdpType=Post	10	case	_	Translit=hamar|LTranslit=hamar
12	կլինի	լինել	VERB	_	Aspect=Prosp|Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Intr|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Mid	7	conj	_	Translit=klini|LTranslit=linel
13	հատուկ	հատուկ	ADJ	_	Degree=Pos	14	amod	_	Translit=hatowk|LTranslit=hatowk
14	վայրեր	վայր	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Plur	12	nsubj	_	Translit=vayrer|LTranslit=vayr|SpaceAfter=No
15	,	,	PUNCT	_	_	17	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
16	Հատուկ	հատուկ	ADJ	_	Degree=Pos	17	amod	_	Translit=Hatowk|LTranslit=hatowk
17	սակագին	սակագին	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	14	conj	_	Translit=sakagin|LTranslit=sakagin|SpaceAfter=No
18	։	։	PUNCT	_	_	7	punct	_	Translit=.|LTranslit=.

# sent_id = social-008N-00010FHG
# text = Գողության կամ այլ հանցագործությունների դեպքում տեսանյութերը կտրամադրվեն։
# translit = Goġowt’yan kam ayl hanc’agorçowt’yownneri depk’owm tesanyowt’erë ktramadrven.
1	Գողության	գողություն	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	7	obl	_	Translit=Goġowt’yan|LTranslit=goġowt’yown
2	կամ	կամ	CCONJ	_	_	4	cc	_	Translit=kam|LTranslit=kam
3	այլ	այլ	DET	_	PronType=Ind	4	det	_	Translit=ayl|LTranslit=ayl
4	հանցագործությունների	հանցագործություն	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	1	conj	_	Translit=hanc’agorçowt’yownneri|LTranslit=hanc’agorçowt’yown
5	դեպքում	դեպքում	ADP	_	AdpType=Post	1	case	_	Translit=depk’owm|LTranslit=depk’owm
6	տեսանյութերը	տեսանյութ	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Def|Number=Plur	7	nsubj:pass	_	Translit=tesanyowt’erë|LTranslit=tesanyowt’
7	կտրամադրվեն	տրամադրել	VERB	_	Aspect=Prosp|Mood=Cnd|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Intr|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Pass	0	root	_	Translit=ktramadrven|LTranslit=tramadrel|SpaceAfter=No
8	։	։	PUNCT	_	_	7	punct	_	Translit=.|LTranslit=.

# sent_id = social-008N-00010FHH
# text = Նախագծով լուծվում է Վճռաբեկ դատարանի 2019թ որոշման վարույթի հետ կապված խնդիրները։
# translit = Naxagçov lowçvowm ē Vč̣ṙabek datarani 2019t’ orošman varowyt’i het kapvaç xndirnerë.
1	Նախագծով	նախագիծ	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Ins|Definite=Ind|Number=Sing	2	obl	_	Translit=Naxagçov|LTranslit=naxagiç
2	լուծվում	լուծել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	root	_	Translit=lowçvowm|LTranslit=lowçel
3	է	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	2	aux	_	Translit=ē|LTranslit=em
4	Վճռաբեկ	վճռաբեկ	ADJ	_	_	5	amod	_	Translit=Vč̣ṙabek|LTranslit=vč̣ṙabek
5	դատարանի	դատարան	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	8	nmod:poss	_	Translit=datarani|LTranslit=dataran
6	2019	2019	NUM	_	NumForm=Digit|NumType=Card	7	nummod	_	Translit=2019|LTranslit=2019|SpaceAfter=No
7	թ	թ.	NOUN	_	Abbr=Yes|Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	8	nmod	_	Translit=t’|LTranslit=t’.
8	որոշման	որոշում	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	9	nmod:poss	_	Translit=orošman|LTranslit=orošowm
9	վարույթի	վարույթ	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	11	obl	_	Translit=varowyt’i|LTranslit=varowyt’
10	հետ	հետ	ADP	_	AdpType=Post	9	case	_	Translit=het|LTranslit=het
11	կապված	կապվել	VERB	_	Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid	12	acl	_	Translit=kapvaç|LTranslit=kapvel
12	խնդիրները	խնդիր	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Def|Number=Plur	2	nsubj:pass	_	Translit=xndirnerë|LTranslit=xndir|SpaceAfter=No
13	։	։	PUNCT	_	_	2	punct	_	Translit=.|LTranslit=.

# sent_id = social-008N-00010FHI
# text = Սիրելի քաղաքացիներ, Երևանի քաղաքապետի, աշխատակազմի և ավագանու հետ շուրջ կես տարվա համատեղ աշխատանքի արդյունքում առաջիկա շաբաթ, շրջանառության մեջ կդնեմ իմ և Sipan Pashinyan-ի հեղինակած օրենքի նախագիծը։
# translit = Sireli k’aġak’ac’iner, Erewani k’aġak’apeti, ašxatakazmi ew avaganow het šowrǰ kes tarva hamateġ ašxatank’i ardyownk’owm aṙaǰika šabat’, šrǰanaṙowt’yan meǰ kdnem im ew Sipan Pashinyan-i heġinakaç òrenk’i naxagiçë.
1	Սիրելի	սիրելի	ADJ	_	_	2	amod	_	Translit=Sireli|LTranslit=sireli
2	քաղաքացիներ	քաղաքացի	NOUN	_	Animacy=Hum|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Plur	22	vocative	_	Translit=k’aġak’ac’iner|LTranslit=k’aġak’ac’i|SpaceAfter=No
3	,	,	PUNCT	_	_	22	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
4	Երևանի	Երևան	PROPN	_	Animacy=Nhum|Case=Dat|Definite=Ind|NameType=Geo|Number=Sing	5	nmod:poss	_	Translit=Erewani|LTranslit=Erewan
5	քաղաքապետի	քաղաքապետ	NOUN	_	Animacy=Hum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	15	nmod:npmod	_	Translit=k’aġak’apeti|LTranslit=k’aġak’apet|SpaceAfter=No
6	,	,	PUNCT	_	_	7	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
7	աշխատակազմի	աշխատակազմ	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	5	conj	_	Translit=ašxatakazmi|LTranslit=ašxatakazm
8	և	և	CCONJ	_	_	9	cc	_	Translit=ew|LTranslit=ew
9	ավագանու	ավագանի	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	5	conj	_	Translit=avaganow|LTranslit=avagani
10	հետ	հետ	ADP	_	AdpType=Post	5	case	_	Translit=het|LTranslit=het
11	շուրջ	շուրջ	ADV	_	_	12	advmod	_	Translit=šowrǰ|LTranslit=šowrǰ
12	կես	կես	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	13	nummod	_	Translit=kes|LTranslit=kes
13	տարվա	տարի	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	15	nmod	_	Translit=tarva|LTranslit=tari
14	համատեղ	համատեղ	ADJ	_	_	15	amod	_	Translit=hamateġ|LTranslit=hamateġ
15	աշխատանքի	աշխատանք	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	16	nmod:poss	_	Translit=ašxatank’i|LTranslit=ašxatank’
16	արդյունքում	արդյունք	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Loc|Definite=Ind|Number=Sing	22	obl	_	Translit=ardyownk’owm|LTranslit=ardyownk’
17	առաջիկա	առաջիկա	ADJ	_	_	18	amod	_	Translit=aṙaǰika|LTranslit=aṙaǰika
18	շաբաթ	շաբաթ	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	22	obl	_	Translit=šabat’|LTranslit=šabat’|SpaceAfter=No
19	,	,	PUNCT	_	_	22	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
20	շրջանառության	շրջանառություն	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	22	obl	_	Translit=šrǰanaṙowt’yan|LTranslit=šrǰanaṙowt’yown
21	մեջ	մեջ	ADP	_	AdpType=Post	20	case	_	Translit=meǰ|LTranslit=meǰ
22	կդնեմ	դնել	VERB	_	Aspect=Prosp|Mood=Cnd|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	root	_	Translit=kdnem|LTranslit=dnel
23	իմ	ես	PRON	_	Case=Gen|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs	29	nsubj	_	Translit=im|LTranslit=es
24	և	և	CCONJ	_	_	25	cc	_	Translit=ew|LTranslit=ew
25	Sipan	Sipan	X	_	Foreign=Yes	23	conj	_	Translit=Sipan|LTranslit=Sipan
26	Pashinyan	Pashinyan	X	_	Foreign=Yes	25	flat	_	Translit=Pashinyan|LTranslit=Pashinyan|SpaceAfter=No
27	-	-	PUNCT	_	_	26	punct	_	Translit=-|LTranslit=-|SpaceAfter=No
28	ի	ը	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	25	dep	_	Translit=i|LTranslit=ë
29	հեղինակած	հեղինակել	VERB	_	Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	30	acl	_	Translit=heġinakaç|LTranslit=heġinakel
30	օրենքի	օրենք	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	31	nmod:poss	_	Translit=òrenk’i|LTranslit=òrenk’
31	նախագիծը	նախագիծ	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	22	obj	_	Translit=naxagiçë|LTranslit=naxagiç|SpaceAfter=No
32	։	։	PUNCT	_	_	22	punct	_	Translit=.|LTranslit=.

# sent_id = social-008N-00010FHJ
# text = Հաշվի առնելով կարանտինը, ասուլիսի փոխարեն երկուշաբթի 15:00 ֆեյսբուքյան լայվով կներկայացնենք նախագծով առաջարկվող հիմնական փոփոխությունները։
# translit = Hašvi aṙnelov karantinë, asowlisi p’oxaren erkowšabt’i 15.00 feysbowk’yan layvov knerkayac’nenk’ naxagçov aṙaǰarkvoġ himnakan p’op’oxowt’yownnerë.
1	Հաշվի	հաշիվ	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	2	compound:lvc	_	Translit=Hašvi|LTranslit=hašiv
2	առնելով	առնել	VERB	_	Case=Ins|Definite=Ind|Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Inf|Voice=Act	11	advcl	_	Translit=aṙnelov|LTranslit=aṙnel
3	կարանտինը	կարանտին	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	2	obj	_	Translit=karantinë|LTranslit=karantin|SpaceAfter=No
4	,	,	PUNCT	_	_	11	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
5	ասուլիսի	ասուլիս	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	11	obl	_	Translit=asowlisi|LTranslit=asowlis
6	փոխարեն	փոխարեն	ADP	_	AdpType=Post	5	case	_	Translit=p’oxaren|LTranslit=p’oxaren
7	երկուշաբթի	երկուշաբթի	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	11	obl	_	Translit=erkowšabt’i|LTranslit=erkowšabt’i
8	15:00	15:00	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing|NumForm=Digit	7	appos	_	Translit=15.00|LTranslit=15.00
9	ֆեյսբուքյան	ֆեյսբուքյան	ADJ	_	_	10	amod	_	Translit=feysbowk’yan|LTranslit=feysbowk’yan
10	լայվով	լայվ	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Ins|Definite=Ind	11	obl	_	Translit=layvov|LTranslit=layv
11	կներկայացնենք	ներկայացնել	VERB	_	Aspect=Prosp|Mood=Cnd|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	root	_	Translit=knerkayac’nenk’|LTranslit=nerkayac’nel
12	նախագծով	նախագիծ	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Ins|Definite=Ind|Number=Sing	13	obl	_	Translit=naxagçov|LTranslit=naxagiç
13	առաջարկվող	առաջարկել	VERB	_	Aspect=Dur|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Pass	15	acl	_	Translit=aṙaǰarkvoġ|LTranslit=aṙaǰarkel
14	հիմնական	հիմնական	ADJ	_	Degree=Pos	15	amod	_	Translit=himnakan|LTranslit=himnakan
15	փոփոխությունները	փոփոխություն	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Def|Number=Plur	11	obj	_	Translit=p’op’oxowt’yownnerë|LTranslit=p’op’oxowt’yown|SpaceAfter=No
16	։	։	PUNCT	_	_	11	punct	_	Translit=.|LTranslit=.

# sent_id = social-008N-00010FHK
# text = Սիրելի լրագրողներ հարցերը կարող եք գրել նամակով։
# translit = Sireli lragroġner harc’erë karoġ ek’ grel namakov.
1	Սիրելի	սիրելի	ADJ	_	_	2	amod	_	Translit=Sireli|LTranslit=sireli
2	լրագրողներ	լրագրող	NOUN	_	Animacy=Hum|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Plur	4	vocative	_	Translit=lragroġner|LTranslit=lragroġ
3	հարցերը	հարց	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Def|Number=Plur	6	obj	_	Translit=harc’erë|LTranslit=harc’
4	կարող	կարող	ADJ	_	Degree=Pos	0	root	_	Translit=karoġ|LTranslit=karoġ
5	եք	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	4	cop	_	Translit=ek’|LTranslit=em
6	գրել	գրել	VERB	_	Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Inf|Voice=Act	4	xcomp	_	Translit=grel|LTranslit=grel
7	նամակով	նամակ	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Ins|Definite=Ind|Number=Sing	6	obl	_	Translit=namakov|LTranslit=namak|SpaceAfter=No
8	։	։	PUNCT	_	_	4	punct	_	Translit=.|LTranslit=.