Sentences: 10, Tokens: 189

# doc_title = Տրակտատ «մաֆիա» խաղի որոշ դրսևորումների մասին
# newdoc id = news-006M
# newpar id = news-006M-0001
# sent_id = news-006M-00010CF1
# text = Գրազ կգամ, որ իրականում Հայաստանը հանրահայտ «մաֆիա» խաղի մի մեեեեծ հարթակ է, որտեղ մենք բոլորս ակամա մաֆիա ենք խաղում։
# translit = Graz kgam, or irakanowm Hayastanë hanrahayt «mafia» xaġi mi meeeeç hart’ak ē, orteġ menk’ bolors akama mafia enk’ xaġowm.
1	Գրազ	գրազ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	2	compound:lvc	_	Translit=Graz|LTranslit=graz
2	կգամ	գալ	VERB	_	Aspect=Prosp|Mood=Cnd|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Subcat=Intr|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Mid	0	root	_	Translit=kgam|LTranslit=gal|SpaceAfter=No
3	,	,	PUNCT	_	_	14	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
4	որ	որ	SCONJ	_	_	14	mark	_	Translit=or|LTranslit=or
5	իրականում	իրականում	ADV	_	_	14	advcl	_	Translit=irakanowm|LTranslit=irakanowm
6	Հայաստանը	Հայաստան	PROPN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|NameType=Geo|Number=Sing	14	nsubj	_	Translit=Hayastanë|LTranslit=Hayastan
7	հանրահայտ	հանրահայտ	ADJ	_	Degree=Pos	11	amod	_	Translit=hanrahayt|LTranslit=hanrahayt
8	«	«	PUNCT	_	_	9	punct	_	Translit=«|LTranslit=«|SpaceAfter=No
9	մաֆիա	մաֆիա	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	11	nmod	_	Translit=mafia|LTranslit=mafia|SpaceAfter=No
10	»	»	PUNCT	_	_	9	punct	_	Translit=»|LTranslit=»
11	խաղի	խաղ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	14	nmod:poss	_	Translit=xaġi|LTranslit=xaġ
12	մի	մի	DET	_	PronType=Art	14	det	_	Translit=mi|LTranslit=mi
13	մեեեեծ	մեծ	ADJ	_	Degree=Pos|Style=Expr	14	amod	_	Translit=meeeeç|LTranslit=meç
14	հարթակ	հարթակ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	2	xcomp	_	Translit=hart’ak|LTranslit=hart’ak
15	է	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	14	cop	_	Translit=ē|LTranslit=em|SpaceAfter=No
16	,	,	PUNCT	_	_	23	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
17	որտեղ	որտեղ	ADV	_	PronType=Rel	23	advmod	_	Translit=orteġ|LTranslit=orteġ
18	մենք	մենք	PRON	_	Case=Nom|Number=Plur|Person=1|PronType=Prs	23	nsubj	_	Translit=menk’|LTranslit=menk’
19	բոլորս	բոլորը	PRON	_	Case=Nom|Person[psor]=1|PronType=Tot	18	appos	_	Translit=bolors|LTranslit=bolorë
20	ակամա	ակամա	ADV	_	_	23	advmod	_	Translit=akama|LTranslit=akama
21	մաֆիա	մաֆիա	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	23	obj	_	Translit=mafia|LTranslit=mafia
22	ենք	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	23	aux	_	Translit=enk’|LTranslit=em
23	խաղում	խաղալ	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	14	acl:relcl	_	Translit=xaġowm|LTranslit=xaġal|SpaceAfter=No
24	։	։	PUNCT	_	_	2	punct	_	Translit=.|LTranslit=.

# sent_id = news-006M-00010CF2
# text = Ում շերիֆ են նշանակում, նա սկսում է որոշումներ կայացնել՝ ում փխել, ում խնայել։
# translit = OWm šerif en nšanakowm, na sksowm ē orošowmner kayac’nel, owm p’xel, owm xnayel.
1	Ում	ով	PRON	_	Case=Dat|Number=Sing|PronType=Rel	4	obj	_	Translit=OWm|LTranslit=ov
2	շերիֆ	շերիֆ	NOUN	_	Animacy=Hum|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	4	xcomp	_	Translit=šerif|LTranslit=šerif
3	են	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	4	aux	_	Translit=en|LTranslit=em
4	նշանակում	նշանակել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	6	acl:relcl	_	Translit=nšanakowm|LTranslit=nšanakel|SpaceAfter=No
5	,	,	PUNCT	_	_	6	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
6	նա	նա	PRON	_	Case=Nom|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	7	nsubj	_	Translit=na|LTranslit=na
7	սկսում	սկսել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	0	root	_	Translit=sksowm|LTranslit=sksel
8	է	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	7	aux	_	Translit=ē|LTranslit=em
9	որոշումներ	որոշում	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Plur	10	obj	_	Translit=orošowmner|LTranslit=orošowm
10	կայացնել	կայանալ	VERB	_	Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Inf|Voice=Act	7	xcomp	_	Translit=kayac’nel|LTranslit=kayanal|SpaceAfter=No
11	՝	՝	PUNCT	_	_	13	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
12	ում	ով	PRON	_	Case=Dat|Number=Sing|PronType=Int	13	obj	_	Translit=owm|LTranslit=ov
13	փխել	խփել	VERB	_	Polarity=Pos|Subcat=Tran|Typo=Yes|VerbForm=Inf|Voice=Act	9	acl:relcl	_	Translit=p’xel|LTranslit=xp’el|SpaceAfter=No
14	,	,	PUNCT	_	_	16	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
15	ում	ով	PRON	_	Case=Dat|Number=Sing|PronType=Int	16	obj	_	Translit=owm|LTranslit=ov
16	խնայել	խնայել	VERB	_	Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Inf|Voice=Act	13	conj	_	Translit=xnayel|LTranslit=xnayel|SpaceAfter=No
17	։	։	PUNCT	_	_	7	punct	_	Translit=.|LTranslit=.

# sent_id = news-006M-00010CF3
# text = Մաֆիոզների սուրբ պարտականությունը սպանել-քանդել-ավիրել առանցքի վրա էսուէնկողմ գնալն է։
# translit = Mafiozneri sowrb partakanowt’yownë spanel-k’andel-avirel aṙanc’k’i vra ēsowēnkoġm gnaln ē.
1	Մաֆիոզների	մաֆիոզ	NOUN	_	Animacy=Hum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur|Style=Coll	3	nmod:poss	_	Translit=Mafiozneri|LTranslit=mafioz
2	սուրբ	սուրբ	ADJ	_	Degree=Pos	3	amod	_	Translit=sowrb|LTranslit=sowrb
3	պարտականությունը	պարտականություն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	12	nsubj	_	Translit=partakanowt’yownë|LTranslit=partakanowt’yown
4	սպանել	սպանել	VERB	_	Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Inf|Voice=Act	9	acl	_	Translit=spanel|LTranslit=spanel|SpaceAfter=No
5	-	-	PUNCT	_	_	6	punct	_	Translit=-|LTranslit=-|SpaceAfter=No
6	քանդել	քանդել	VERB	_	Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Inf|Voice=Act	4	conj	_	Translit=k’andel|LTranslit=k’andel|SpaceAfter=No
7	-	-	PUNCT	_	_	8	punct	_	Translit=-|LTranslit=-|SpaceAfter=No
8	ավիրել	ավերել	VERB	_	Polarity=Pos|Style=Coll|Subcat=Tran|VerbForm=Inf|Voice=Act	4	conj	_	Translit=avirel|LTranslit=averel
9	առանցքի	առանցք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	12	obl	_	Translit=aṙanc’k’i|LTranslit=aṙanc’k’
10	վրա	վրա	ADP	_	AdpType=Post|Case=Nom	9	case	_	Translit=vra|LTranslit=vra
11	էսուէնկողմ	այսուայնկողմ	ADV	_	Style=Coll	12	advmod	_	Translit=ēsowēnkoġm|LTranslit=aysowaynkoġm
12	գնալն	գնալ	VERB	_	Case=Nom|Definite=Def|Number=Coll|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Gdv|Voice=Mid	0	root	_	Translit=gnaln|LTranslit=gnal
13	է	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	12	aux	_	Translit=ē|LTranslit=em|SpaceAfter=No
14	։	։	PUNCT	_	_	12	punct	_	Translit=.|LTranslit=.

# sent_id = news-006M-00010CF4
# text = Ու բարոյականության հետ էս ամենը, ոնց խաղի մեջ, կապ չունի։
# translit = OW baroyakanowt’yan het ēs amenë, onc’ xaġi meǰ, kap čowni.
1	Ու	ու	CCONJ	_	_	12	cc	_	Translit=OW|LTranslit=ow
2	բարոյականության	բարոյականություն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Coll	12	obl	_	Translit=baroyakanowt’yan|LTranslit=baroyakanowt’yown
3	հետ	հետ	ADP	_	AdpType=Post	2	case	_	Translit=het|LTranslit=het
4	էս	այս	DET	_	Distance=Prox|PronType=Dem|Style=Coll	5	det	_	Translit=ēs|LTranslit=ays
5	ամենը	ամենը	PRON	_	Case=Nom|PronType=Tot	12	nsubj	_	Translit=amenë|LTranslit=amenë|SpaceAfter=No
6	,	,	PUNCT	_	_	8	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
7	ոնց	ինչպես	SCONJ	_	Style=Coll	8	mark	_	Translit=onc’|LTranslit=inčpes
8	խաղի	խաղ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	12	parataxis	_	Translit=xaġi|LTranslit=xaġ
9	մեջ	մեջ	ADP	_	AdpType=Post|Case=Nom	8	case	_	Translit=meǰ|LTranslit=meǰ|SpaceAfter=No
10	,	,	PUNCT	_	_	8	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
11	կապ	կապ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	12	compound:lvc	_	Translit=kap|LTranslit=kap
12	չունի	ունեմ	VERB	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Subcat=Tran|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	root	_	Translit=čowni|LTranslit=ownem|SpaceAfter=No
13	։	։	PUNCT	_	_	12	punct	_	Translit=.|LTranslit=.

# sent_id = news-006M-00010CF5
# text = Խաղի կանոններն են թելադրում վարքագիծը։
# translit = Xaġi kanonnern en t’eladrowm vark’agiçë.
1	Խաղի	խաղ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	2	nmod:poss	_	Translit=Xaġi|LTranslit=xaġ
2	կանոններն	կանոն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Plur	4	nsubj	_	Translit=kanonnern|LTranslit=kanon
3	են	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	4	aux	_	Translit=en|LTranslit=em
4	թելադրում	թելադրել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	0	root	_	Translit=t’eladrowm|LTranslit=t’eladrel
5	վարքագիծը	վարքագիծ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	4	obj	_	Translit=vark’agiçë|LTranslit=vark’agiç|SpaceAfter=No
6	։	։	PUNCT	_	_	4	punct	_	Translit=.|LTranslit=.

# sent_id = news-006M-00010CF6
# text = Հետևաբար համընդանուր վերաբերմունքն էլ էս ամենին իսկը խաղի պես է՝ նեղանալ չկա. խաղի կանոններն են էդպիսին։
# translit = Hetewabar hamëndanowr verabermownk’n ēl ēs amenin iskë xaġi pes ē, neġanal čka. xaġi kanonnern en ēdpisin.
1	Հետևաբար	հետևաբար	SCONJ	_	_	8	mark	_	Translit=Hetewabar|LTranslit=hetewabar
2	համընդանուր	համընդանուր	ADJ	_	_	3	amod	_	Translit=hamëndanowr|LTranslit=hamëndanowr
3	վերաբերմունքն	վերաբերմունք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Coll	8	nsubj	_	Translit=verabermownk’n|LTranslit=verabermownk’
4	էլ	էլ	ADV	_	_	3	advmod:emph	_	Translit=ēl|LTranslit=ēl
5	էս	այս	DET	_	Distance=Prox|PronType=Dem|Style=Coll	6	det	_	Translit=ēs|LTranslit=ays
6	ամենին	ամենը	PRON	_	Case=Dat|PronType=Tot	3	nmod:npmod	_	Translit=amenin|LTranslit=amenë
7	իսկը	իսկը	ADV	_	_	8	advmod:emph	_	Translit=iskë|LTranslit=iskë
8	խաղի	խաղ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	0	root	_	Translit=xaġi|LTranslit=xaġ
9	պես	պես	ADP	_	AdpType=Post	8	case	_	Translit=pes|LTranslit=pes
10	է	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	8	cop	_	Translit=ē|LTranslit=em|SpaceAfter=No
11	՝	՝	PUNCT	_	_	13	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
12	նեղանալ	նեղանալ	VERB	_	Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Inf|Voice=Mid	13	xcomp	_	Translit=neġanal|LTranslit=neġanal
13	չկա	կամ	VERB	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Subcat=Intr|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Mid	8	appos	_	Translit=čka|LTranslit=kam|SpaceAfter=No
14	.	.	PUNCT	_	_	18	punct	_	Translit=.|LTranslit=.
15	խաղի	խաղ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	16	nmod:poss	_	Translit=xaġi|LTranslit=xaġ
16	կանոններն	կանոն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Plur	18	nsubj	_	Translit=kanonnern|LTranslit=kanon
17	են	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	18	cop	_	Translit=en|LTranslit=em
18	էդպիսին	այդպիսի	PRON	_	Case=Nom|Definite=Def|Distance=Med|Number=Sing|PronType=Dem|Style=Coll	8	parataxis	_	Translit=ēdpisin|LTranslit=aydpisi|SpaceAfter=No
19	։	։	PUNCT	_	_	8	punct	_	Translit=.|LTranslit=.

# newpar id = news-006M-0002
# sent_id = news-006M-00020CF7
# text = Եվ անկախ նրանից ով ես, ինչացու, ինչ կրթության, գիտելիքի, հնարավորությունների ու հունարի տեր ես, հենց քարտը քաշեցիր, վերջ, էությամբ ու բովանդակությամբ հարմարվում ես խաղում ստանձնած քո դերին ու ընկալվում որպես էդպիսին։
# translit = Ev ankax nranic’ ov es, inčac’ow, inč krt’owt’yan, gitelik’i, hnaravorowt’yownneri ow hownari ter es, henc’ k’artë k’ašec’ir, verǰ, ēowt’yamb ow bovandakowt’yamb harmarvowm es xaġowm stanjnaç k’o derin ow ënkalvowm orpes ēdpisin.
1	Եվ	և	CCONJ	_	_	29	cc	_	Translit=Ev|LTranslit=ew
2	անկախ	անկախ	ADP	_	AdpType=Prep	3	case	_	Translit=ankax|LTranslit=ankax
3	նրանից	նա	PRON	_	Case=Abl|Definite=Ind|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	29	obl	_	Translit=nranic’|LTranslit=na
4	ով	ով	PRON	_	Case=Nom|Number=Sing|PronType=Int	3	acl	_	Translit=ov|LTranslit=ov
5	ես	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	4	cop	_	Translit=es|LTranslit=em|SpaceAfter=No
6	,	,	PUNCT	_	_	7	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
7	ինչացու	ինչացու	ADJ	_	_	4	conj	_	Translit=inčac’ow|LTranslit=inčac’ow|SpaceAfter=No
8	,	,	PUNCT	_	_	17	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
9	ինչ	ինչ	DET	_	PronType=Int	10	det	_	Translit=inč|LTranslit=inč
10	կրթության	կրթություն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	17	nmod:poss	_	Translit=krt’owt’yan|LTranslit=krt’owt’yown|SpaceAfter=No
11	,	,	PUNCT	_	_	12	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
12	գիտելիքի	գիտելիք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	10	conj	_	Translit=gitelik’i|LTranslit=gitelik’|SpaceAfter=No
13	,	,	PUNCT	_	_	14	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
14	հնարավորությունների	հնարավորություն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	10	conj	_	Translit=hnaravorowt’yownneri|LTranslit=hnaravorowt’yown
15	ու	ու	CCONJ	_	_	16	cc	_	Translit=ow|LTranslit=ow
16	հունարի	հունար	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing|Style=Vrnc	10	conj	_	Translit=hownari|LTranslit=hownar
17	տեր	տեր	NOUN	_	Animacy=Hum|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	4	conj	_	Translit=ter|LTranslit=ter
18	ես	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	17	cop	_	Translit=es|LTranslit=em|SpaceAfter=No
19	,	,	PUNCT	_	_	22	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
20	հենց	հենց	ADV	_	_	22	advmod	_	Translit=henc’|LTranslit=henc’
21	քարտը	քարտ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	22	obj	_	Translit=k’artë|LTranslit=k’art
22	քաշեցիր	քաշել	VERB	_	Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	29	advcl	_	Translit=k’ašec’ir|LTranslit=k’ašel|SpaceAfter=No
23	,	,	PUNCT	_	_	24	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
24	վերջ	վերջ	INTJ	_	_	29	discourse	_	Translit=verǰ|LTranslit=verǰ|SpaceAfter=No
25	,	,	PUNCT	_	_	24	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
26	էությամբ	էություն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Ins|Definite=Ind|Number=Sing	29	obl	_	Translit=ēowt’yamb|LTranslit=ēowt’yown
27	ու	ու	CCONJ	_	_	28	cc	_	Translit=ow|LTranslit=ow
28	բովանդակությամբ	բովանդակություն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Ins|Definite=Ind|Number=Sing	26	conj	_	Translit=bovandakowt’yamb|LTranslit=bovandakowt’yown
29	հարմարվում	հարմարվել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid	0	root	_	Translit=harmarvowm|LTranslit=harmarvel
30	ես	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	29	aux	_	Translit=es|LTranslit=em
31	խաղում	խաղ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Loc|Definite=Ind|Number=Sing	32	obl	_	Translit=xaġowm|LTranslit=xaġ
32	ստանձնած	ստանձնել	VERB	_	Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	34	acl	_	Translit=stanjnaç|LTranslit=stanjnel
33	քո	դու	DET	_	Case=Gen|Number=Sing|Person=2|Polite=Infm|Poss=Yes|PronType=Prs	34	det:poss	_	Translit=k’o|LTranslit=dow
34	դերին	դեր	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Def|Number=Sing	29	obj	_	Translit=derin|LTranslit=der
35	ու	ու	CCONJ	_	_	36	cc	_	Translit=ow|LTranslit=ow
36	ընկալվում	ընկալել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Pass	29	conj	_	Translit=ënkalvowm|LTranslit=ënkalel
37	որպես	որպես	ADP	_	AdpType=Prep	38	case	_	Translit=orpes|LTranslit=orpes
38	էդպիսին	այդպիսի	PRON	_	Case=Nom|Definite=Def|Distance=Med|Number=Sing|PronType=Dem|Style=Coll	36	obl	_	Translit=ēdpisin|LTranslit=aydpisi|SpaceAfter=No
39	։	։	PUNCT	_	_	29	punct	_	Translit=.|LTranslit=.

# sent_id = news-006M-00020CF8
# text = Հակառակ դեպքում լավ խաղացող չես։
# translit = Hakaṙak depk’owm lav xaġac’oġ čes.
1	Հակառակ	հակառակ	ADJ	_	Degree=Pos	2	amod	_	Translit=Hakaṙak|LTranslit=hakaṙak
2	դեպքում	դեպք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Loc|Definite=Ind|Number=Sing	4	obl	_	Translit=depk’owm|LTranslit=depk’
3	լավ	լավ	ADJ	_	Degree=Pos	4	amod	_	Translit=lav|LTranslit=lav
4	խաղացող	խաղացող	NOUN	_	Animacy=Hum|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	0	root	_	Translit=xaġac’oġ|LTranslit=xaġac’oġ
5	չես	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin	4	cop	_	Translit=čes|LTranslit=em|SpaceAfter=No
6	։	։	PUNCT	_	_	4	punct	_	Translit=.|LTranslit=.

# sent_id = news-006M-00020CF9
# text = Վատ խաղացողին էլ խաղից ռադ են անում։
# translit = Vat xaġac’oġin ēl xaġic’ ṙad en anowm.
1	Վատ	վատ	ADJ	_	Degree=Pos	2	amod	_	Translit=Vat|LTranslit=vat
2	խաղացողին	խաղացող	NOUN	_	Animacy=Hum|Case=Dat|Definite=Def|Number=Sing	7	obj	_	Translit=xaġac’oġin|LTranslit=xaġac’oġ
3	էլ	էլ	ADV	_	_	2	advmod:emph	_	Translit=ēl|LTranslit=ēl
4	խաղից	խաղ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Abl|Definite=Ind|Number=Sing	7	obl	_	Translit=xaġic’|LTranslit=xaġ
5	ռադ	ռադ	X	_	Style=Vrnc	7	compound:lvc	_	Translit=ṙad|LTranslit=ṙad
6	են	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	7	aux	_	Translit=en|LTranslit=em
7	անում	անել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	0	root	_	Translit=anowm|LTranslit=anel|SpaceAfter=No
8	։	։	PUNCT	_	_	7	punct	_	Translit=.|LTranslit=.

# newpar id = news-006M-0003
# sent_id = news-006M-00030CFA
# text = Եթե, օրինակ, ռոմանտիկ տեխնոկրատ ես, բայց դրայվի բերմամբ մշակույթի նախարարի քարտ ես քաշել, ուրեմն էդ պահից հետո սրտիդ թրթիռն է հուշում թե երկրումդ ինչն է ներկայացնում մշակութային արժեք, ինչը՝ մասմաբ, ինչն՝ այնքան էլ չէ։
# translit = Et’e, òrinak, ṙomantik texnokrat es, bayc’ drayvi bermamb mšakowyt’i naxarari k’art es k’ašel, owremn ēd pahic’ heto srtid t’rt’iṙn ē howšowm t’e erkrowmd inčn ē nerkayac’nowm mšakowt’ayin aržek’, inčë, masmab, inčn, aynk’an ēl čē.
1	Եթե	եթե	SCONJ	_	_	6	mark	_	Translit=Et’e|LTranslit=et’e|SpaceAfter=No
2	,	,	PUNCT	_	_	3	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
3	օրինակ	օրինակ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	6	parataxis	_	Translit=òrinak|LTranslit=òrinak|SpaceAfter=No
4	,	,	PUNCT	_	_	3	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
5	ռոմանտիկ	ռոմանտիկ	ADJ	_	Degree=Pos	6	amod	_	Translit=ṙomantik|LTranslit=ṙomantik
6	տեխնոկրատ	տեխնոկրատ	NOUN	_	Animacy=Hum|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	25	advcl	_	Translit=texnokrat|LTranslit=texnokrat
7	ես	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	6	cop	_	Translit=es|LTranslit=em|SpaceAfter=No
8	,	,	PUNCT	_	_	16	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
9	բայց	բայց	CCONJ	_	_	16	cc	_	Translit=bayc’|LTranslit=bayc’
10	դրայվի	դրայվ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing|Style=Coll	11	nmod:poss	_	Translit=drayvi|LTranslit=drayv
11	բերմամբ	բերում	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Ins|Definite=Ind|Number=Coll	16	obl	_	Translit=bermamb|LTranslit=berowm
12	մշակույթի	մշակույթ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	13	nmod:poss	_	Translit=mšakowyt’i|LTranslit=mšakowyt’
13	նախարարի	նախարար	NOUN	_	Animacy=Hum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	14	nmod:poss	_	Translit=naxarari|LTranslit=naxarar
14	քարտ	քարտ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	16	obj	_	Translit=k’art|LTranslit=k’art
15	ես	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	16	aux	_	Translit=es|LTranslit=em
16	քաշել	քաշել	VERB	_	Aspect=Perf|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Act	6	conj	_	Translit=k’ašel|LTranslit=k’ašel|SpaceAfter=No
17	,	,	PUNCT	_	_	25	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
18	ուրեմն	ուրեմն	SCONJ	_	_	25	mark	_	Translit=owremn|LTranslit=owremn
19	էդ	այդ	DET	_	Distance=Med|PronType=Dem|Style=Coll	20	det	_	Translit=ēd|LTranslit=ayd
20	պահից	պահ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Abl|Definite=Ind|Number=Sing	25	obl	_	Translit=pahic’|LTranslit=pah
21	հետո	հետո	ADP	_	AdpType=Post	20	case	_	Translit=heto|LTranslit=heto
22	սրտիդ	սիրտ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=2	23	nmod:poss	_	Translit=srtid|LTranslit=sirt
23	թրթիռն	թրթիռ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	25	nsubj	_	Translit=t’rt’iṙn|LTranslit=t’rt’iṙ
24	է	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	25	aux	_	Translit=ē|LTranslit=em
25	հուշում	հուշել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	0	root	_	Translit=howšowm|LTranslit=howšel
26	թե	թե	SCONJ	_	_	30	mark	_	Translit=t’e|LTranslit=t’e
27	երկրումդ	երկիր	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Loc|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=2	30	obl	_	Translit=erkrowmd|LTranslit=erkir
28	ինչն	ինչ	PRON	_	Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing|PronType=Int	30	nsubj	_	Translit=inčn|LTranslit=inč
29	է	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	30	aux	_	Translit=ē|LTranslit=em
30	ներկայացնում	ներկայանալ	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	25	ccomp	_	Translit=nerkayac’nowm|LTranslit=nerkayanal
31	մշակութային	մշակութային	ADJ	_	Degree=Pos	30	amod	_	Translit=mšakowt’ayin|LTranslit=mšakowt’ayin
32	արժեք	արժեք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	30	obj	_	Translit=aržek’|LTranslit=aržek’|SpaceAfter=No
33	,	,	PUNCT	_	_	34	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
34	ինչը	ինչ	PRON	_	Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing|PronType=Int	30	conj	_	Translit=inčë|LTranslit=inč|SpaceAfter=No
35	՝	՝	PUNCT	_	_	36	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
36	մասմաբ	մասամբ	ADV	_	_	34	orphan	_	Translit=masmab|LTranslit=masamb|SpaceAfter=No
37	,	,	PUNCT	_	_	38	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
38	ինչն	ինչ	PRON	_	Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing|PronType=Int	30	conj	_	Translit=inčn|LTranslit=inč|SpaceAfter=No
39	՝	՝	PUNCT	_	_	42	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
40	այնքան	այնքան	ADV	_	Distance=Dist|PronType=Dem	42	advmod	_	Translit=aynk’an|LTranslit=aynk’an
41	էլ	էլ	PART	_	_	40	fixed	_	Translit=ēl|LTranslit=ēl
42	չէ	չէ	PART	_	_	38	orphan	_	Translit=čē|LTranslit=čē|SpaceAfter=No
43	։	։	PUNCT	_	_	25	punct	_	Translit=.|LTranslit=.