Sentences: 10, Tokens: 95

# doc_title = Թափանցիկ շշեր
# newdoc id = fiction-0060
# newpar id = fiction-0060-0001
# sent_id = fiction-0060-00010BUD
# text = Հայրիկը խմում է, որովհետև չի կարողանում չխմել:
1	Հայրիկը	հայրիկ	NOUN	_	Animacy=Hum|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	2	nsubj	_	_
2	խմում	խմել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	0	root	_	_
3	է	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	2	aux	_	SpaceAfter=No
4	,	,	PUNCT	_	_	7	punct	_	_
5	որովհետև	որովհետև	SCONJ	_	_	7	mark	_	_
6	չի	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin	7	aux	_	_
7	կարողանում	կարողանալ	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid	2	advcl	_	_
8	չխմել	խմել	VERB	_	Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Inf|Voice=Act	7	xcomp	_	SpaceAfter=No
9	:	:	PUNCT	_	_	2	punct	_	_

# newpar id = fiction-0060-0002
# sent_id = fiction-0060-00020BUE
# text = Մայրս գդալով ապուրի մեջ ճզմում է դեղահաբը:
1	Մայրս	մայր	NOUN	_	Animacy=Hum|Case=Nom|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1	5	nsubj	_	_
2	գդալով	գդալ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Ins|Definite=Ind|Number=Sing	5	obl	_	_
3	ապուրի	ապուր	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	5	obl	_	_
4	մեջ	մեջ	ADP	_	AdpType=Post|Case=Nom	3	case	_	_
5	ճզմում	ճզմել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	0	root	_	_
6	է	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	5	aux	_	_
7	դեղահաբը	դեղահաբ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	5	obj	_	SpaceAfter=No
8	:	:	PUNCT	_	_	5	punct	_	_

# sent_id = fiction-0060-00020BUF
# text = Դաստակի շարժումը սահուն է, արագ:
1	Դաստակի	դաստակ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	2	nmod:poss	_	_
2	շարժումը	շարժում	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	3	nsubj	_	_
3	սահուն	սահուն	ADJ	_	Degree=Pos	0	root	_	_
4	է	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	3	cop	_	SpaceAfter=No
5	,	,	PUNCT	_	_	6	punct	_	_
6	արագ	արագ	ADJ	_	Degree=Pos	3	conj	_	SpaceAfter=No
7	:	:	PUNCT	_	_	3	punct	_	_

# sent_id = fiction-0060-00020BUG
# text = Հիմա հայրիկը շվշվացնելով զուգարանից դուրս կգա ու սովածությունից դողդողացող ձեռքերով կհամտեսի հավով ապուրը, որի մեջ լուծվել է իմ ու մայրիկի գաղտնիքը:
1	Հիմա	հիմա	ADV	_	_	6	advmod	_	_
2	հայրիկը	հայրիկ	NOUN	_	Animacy=Hum|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	6	nsubj	_	_
3	շվշվացնելով	շվացնել	VERB	_	Aspect=Iter|Case=Ins|Definite=Ind|Number=Coll|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Gdv|Voice=Mid	6	obl	_	_
4	զուգարանից	զուգարան	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Abl|Definite=Ind|Number=Sing	6	obl	_	_
5	դուրս	դուրս	ADV	_	_	6	compound:lvc	_	_
6	կգա	գալ	VERB	_	Aspect=Prosp|Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Intr|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Mid	0	root	_	_
7	ու	ու	CCONJ	_	_	11	cc	_	_
8	սովածությունից	սովածություն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Abl|Definite=Ind|Number=Coll	9	obl	_	_
9	դողդողացող	դողալ	VERB	_	Aspect=Iter|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid	10	acl	_	_
10	ձեռքերով	ձեռք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Ins|Definite=Ind|Number=Plur	11	obl	_	_
11	կհամտեսի	համտեսել	VERB	_	Aspect=Prosp|Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Intr|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	6	conj	_	_
12	հավով	հավ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Ins|Definite=Ind|Number=Sing	13	nmod	_	_
13	ապուրը	ապուր	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	11	obj	_	SpaceAfter=No
14	,	,	PUNCT	_	_	17	punct	_	_
15	որի	որ	PRON	_	Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing|PronType=Rel	17	obl	_	_
16	մեջ	մեջ	ADP	_	AdpType=Post|Case=Nom	15	case	_	_
17	լուծվել	լուծվել	VERB	_	Aspect=Perf|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid	13	acl:relcl	_	_
18	է	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	17	aux	_	_
19	իմ	ես	DET	_	Case=Gen|Number=Sing|Person=1|Poss=Yes|PronType=Prs	22	det:poss	_	_
20	ու	ու	CCONJ	_	_	21	cc	_	_
21	մայրիկի	մայրիկ	NOUN	_	Animacy=Hum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	19	conj	_	_
22	գաղտնիքը	գաղտնիք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	17	nsubj	_	SpaceAfter=No
23	:	:	PUNCT	_	_	6	punct	_	_

# sent_id = fiction-0060-00020BUH
# text = Հացը բկիս է կանգնել:
1	Հացը	հաց	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	4	nsubj	_	_
2	բկիս	բուկ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1	4	obl	_	_
3	է	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	4	aux	_	_
4	կանգնել	կանգնել	VERB	_	Aspect=Perf|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid	0	root	_	SpaceAfter=No
5	:	:	PUNCT	_	_	4	punct	_	_

# sent_id = fiction-0060-00020BUI
# text = Նա արագ վերջացնում է ապուրը, սառույցով ջուր է խմում, գնում սենյակ:
1	Նա	նա	PRON	_	Case=Nom|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	3	nsubj	_	_
2	արագ	արագ	ADV	_	Degree=Pos	3	advmod	_	_
3	վերջացնում	վերջանալ	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	0	root	_	_
4	է	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	3	aux	_	_
5	ապուրը	ապուր	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	3	obj	_	SpaceAfter=No
6	,	,	PUNCT	_	_	10	punct	_	_
7	սառույցով	սառույց	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Ins|Definite=Ind|Number=Sing	8	nmod	_	_
8	ջուր	ջուր	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	10	obj	_	_
9	է	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	10	aux	_	_
10	խմում	խմել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	3	conj	_	SpaceAfter=No
11	,	,	PUNCT	_	_	12	punct	_	_
12	գնում	գնալ	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid	3	conj	_	_
13	սենյակ	սենյակ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	12	obl	_	SpaceAfter=No
14	:	:	PUNCT	_	_	3	punct	_	_

# sent_id = fiction-0060-00020BUJ
# text = Ես մտածում եմ, միգուցե նա մահանա, դեղահաբը ազդի արյան շրջանառության վրա, սիրտը պայթի:
1	Ես	ես	PRON	_	Case=Nom|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs	2	nsubj	_	_
2	մտածում	մտածել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	0	root	_	_
3	եմ	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	2	aux	_	SpaceAfter=No
4	,	,	PUNCT	_	_	7	punct	_	_
5	միգուցե	միգուցե	PART	_	_	7	discourse	_	_
6	նա	նա	PRON	_	Case=Nom|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	7	nsubj	_	_
7	մահանա	մահանալ	VERB	_	Aspect=Prosp|Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Intr|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Mid	2	ccomp	_	SpaceAfter=No
8	,	,	PUNCT	_	_	10	punct	_	_
9	դեղահաբը	դեղահաբ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	10	nsubj	_	_
10	ազդի	ազդել	VERB	_	Aspect=Prosp|Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Intr|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Mid	7	conj	_	_
11	արյան	արյուն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	12	nmod:poss	_	_
12	շրջանառության	շրջանառություն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	10	obl	_	_
13	վրա	վրա	ADP	_	AdpType=Post|Case=Nom	12	case	_	SpaceAfter=No
14	,	,	PUNCT	_	_	16	punct	_	_
15	սիրտը	սիրտ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	16	nsubj	_	_
16	պայթի	պայթել	VERB	_	Aspect=Prosp|Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Intr|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Mid	7	conj	_	SpaceAfter=No
17	:	:	PUNCT	_	_	2	punct	_	_

# sent_id = fiction-0060-00020BUK
# text = Մեղքս գալիս է:
1	Մեղքս	մեղք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1	2	compound:lvc	_	_
2	գալիս	գալ	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid	0	root	_	_
3	է	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	2	aux	_	SpaceAfter=No
4	:	:	PUNCT	_	_	2	punct	_	_

# sent_id = fiction-0060-00020BUL
# text = Անցնում են րոպեներ:
1	Անցնում	անցնել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid	0	root	_	_
2	են	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	3	aux	_	_
3	րոպեներ	րոպե	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Plur	1	nsubj	_	SpaceAfter=No
4	:	:	PUNCT	_	_	1	punct	_	_

# sent_id = fiction-0060-00020BUM
# text = Հայրս անհանգիստ է:
1	Հայրս	հայր	NOUN	_	Animacy=Hum|Case=Nom|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1	2	nsubj	_	_
2	անհանգիստ	անհանգիստ	ADJ	_	Degree=Pos	0	root	_	_
3	է	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	2	cop	_	SpaceAfter=No
4	:	:	PUNCT	_	_	2	punct	_	_