Sentences: 10, Tokens: 475

# doc_title = ՀՀ փոխվարչապետի որոշում, 23 Մայիսի 2019, 253 - Ա
# newdoc id = news-006B
# newpar id = news-006B-0001
# sent_id = news-006B-00010C6I
# text = «Վերջին Օրերի Սրբերի» բարեգործական կորպորացիայի հայաստանյան ներկայացուցչության կողմից իրականացվող «Համայնքներին մաքուր խմելու ջրի մատակարարում» ծրագրի մասին
# translit = «Verǰin Òreri Srberi» baregorçakan korporac’iayi hayastanyan nerkayac’owc’čowt’yan koġmic’ irakanac’voġ «Hamaynk’nerin mak’owr xmelow ǰri matakararowm» çragri masin
1	«	«	PUNCT	_	_	4	punct	_	Translit=«|LTranslit=«|SpaceAfter=No
2	Վերջին	վերջին	ADJ	_	Degree=Pos	3	amod	_	Translit=Verǰin|LTranslit=verǰin
3	Օրերի	օր	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	4	nmod:poss	_	Translit=Òreri|LTranslit=òr
4	Սրբերի	սուրբ	NOUN	_	Animacy=Hum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	7	nmod	_	Translit=Srberi|LTranslit=sowrb|SpaceAfter=No
5	»	»	PUNCT	_	_	4	punct	_	Translit=»|LTranslit=»
6	բարեգործական	բարեգործական	ADJ	_	_	7	amod	_	Translit=baregorçakan|LTranslit=baregorçakan
7	կորպորացիայի	կորպորացիա	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	9	nmod:poss	_	Translit=korporac’iayi|LTranslit=korporac’ia
8	հայաստանյան	հայաստանյան	ADJ	_	_	9	amod	_	Translit=hayastanyan|LTranslit=hayastanyan
9	ներկայացուցչության	ներկայացուցչություն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	11	obl	_	Translit=nerkayac’owc’čowt’yan|LTranslit=nerkayac’owc’čowt’yown
10	կողմից	կողմից	ADP	_	AdpType=Post	9	case	_	Translit=koġmic’|LTranslit=koġmic’
11	իրականացվող	իրականանալ	VERB	_	Aspect=Dur|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Pass	19	acl	_	Translit=irakanac’voġ|LTranslit=irakananal
12	«	«	PUNCT	_	_	17	punct	_	Translit=«|LTranslit=«|SpaceAfter=No
13	Համայնքներին	համայնք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Def|Number=Plur	17	nmod:npmod	_	Translit=Hamaynk’nerin|LTranslit=hamaynk’
14	մաքուր	մաքուր	ADJ	_	Degree=Pos	16	amod	_	Translit=mak’owr|LTranslit=mak’owr
15	խմելու	խմել	VERB	_	Case=Dat|Definite=Ind|Number=Coll|Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Gdv|Voice=Act	16	nmod:poss	_	Translit=xmelow|LTranslit=xmel
16	ջրի	ջուր	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	17	nmod:poss	_	Translit=ǰri|LTranslit=ǰowr
17	մատակարարում	մատակարարում	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	19	nmod	_	Translit=matakararowm|LTranslit=matakararowm|SpaceAfter=No
18	»	»	PUNCT	_	_	17	case	_	Translit=»|LTranslit=»
19	ծրագրի	ծրագիր	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	0	root	_	Translit=çragri|LTranslit=çragir
20	մասին	մասին	ADP	_	AdpType=Post	19	case	_	Translit=masin|LTranslit=masin

# newpar id = news-006B-0002
# sent_id = news-006B-00020C6J
# text = Հիմք ընդունելով «Բարեգործության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 3-րդ կետերը՝
# translit = Himk’ ëndownelov «Baregorçowt’yan masin» Hayastani Hanrapetowt’yan òrenk’i 13-rd hodvaçi 2-rd masi 1-in ew 3-rd keterë,
1	Հիմք	հիմք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	2	compound:lvc	_	Translit=Himk’|LTranslit=himk’
2	ընդունելով	ընդունել	VERB	_	Case=Ins|Definite=Ind|Number=Coll|Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Gdv|Voice=Act	0	root	_	Translit=ëndownelov|LTranslit=ëndownel
3	«	«	PUNCT	_	_	4	punct	_	Translit=«|LTranslit=«|SpaceAfter=No
4	Բարեգործության	բարեգործություն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	9	nmod	_	Translit=Baregorçowt’yan|LTranslit=baregorçowt’yown
5	մասին	մասին	ADP	_	AdpType=Post	4	case	_	Translit=masin|LTranslit=masin|SpaceAfter=No
6	»	»	PUNCT	_	_	4	punct	_	Translit=»|LTranslit=»
7	Հայաստանի	Հայաստան	PROPN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|NameType=Geo|Number=Sing	8	nmod:poss	_	Translit=Hayastani|LTranslit=Hayastan
8	Հանրապետության	հանրապետություն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	9	nmod:poss	_	Translit=Hanrapetowt’yan|LTranslit=hanrapetowt’yown
9	օրենքի	օրենք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	11	nmod:poss	_	Translit=òrenk’i|LTranslit=òrenk’
10	13-րդ	13-րդ	ADJ	_	NumForm=Digit|NumType=Ord	11	amod	_	Translit=13-rd|LTranslit=13-rd
11	հոդվածի	հոդված	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	13	nmod:poss	_	Translit=hodvaçi|LTranslit=hodvaç
12	2-րդ	2-րդ	ADJ	_	NumForm=Digit|NumType=Ord	13	amod	_	Translit=2-rd|LTranslit=2-rd
13	մասի	մաս	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	17	nmod:poss	_	Translit=masi|LTranslit=mas
14	1-ին	1-ին	ADJ	_	NumForm=Digit|NumType=Ord	17	amod	_	Translit=1-in|LTranslit=1-in
15	և	և	CCONJ	_	_	16	cc	_	Translit=ew|LTranslit=ew
16	3-րդ	3-րդ	ADJ	_	NumForm=Digit|NumType=Ord	14	conj	_	Translit=3-rd|LTranslit=3-rd
17	կետերը	կետ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Plur	2	obj	_	Translit=keterë|LTranslit=ket|SpaceAfter=No
18	՝	՝	PUNCT	_	_	2	punct	_	Translit=,|LTranslit=,

# newpar id = news-006B-0003
# sent_id = news-006B-00030C6K
# text = 1. Բարեգործական որակել «Վերջին Օրերի Սրբերի» բարեգործական կորպորացիայի հայաստանյան ներկայացուցչության կողմից իրականացվող` 121,036,856 դրամ արժողությամբ «Համայնքներին մաքուր խմելու ջրի մատակարարում» ծրագիրը` համաձայն հավելվածի:
# translit = 1. Baregorçakan orakel «Verǰin Òreri Srberi» baregorçakan korporac’iayi hayastanyan nerkayac’owc’čowt’yan koġmic’ irakanac’voġ, 121,036,856 dram aržoġowt’yamb «Hamaynk’nerin mak’owr xmelow ǰri matakararowm» çragirë, hamajayn havelvaçi.
1	1	1	NUM	_	NumForm=Digit|NumType=Card	4	parataxis	_	Translit=1|LTranslit=1|SpaceAfter=No
2	.	.	PUNCT	_	_	1	punct	_	Translit=.|LTranslit=.
3	Բարեգործական	բարեգործական	ADJ	_	_	4	xcomp	_	Translit=Baregorçakan|LTranslit=baregorçakan
4	որակել	որակել	VERB	_	Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	root	_	Translit=orakel|LTranslit=orakel
5	«	«	PUNCT	_	_	8	punct	_	Translit=«|LTranslit=«|SpaceAfter=No
6	Վերջին	վերջին	ADJ	_	Degree=Pos	7	amod	_	Translit=Verǰin|LTranslit=verǰin
7	Օրերի	օր	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	8	nmod:poss	_	Translit=Òreri|LTranslit=òr
8	Սրբերի	սուրբ	NOUN	_	Animacy=Hum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	11	nmod	_	Translit=Srberi|LTranslit=sowrb|SpaceAfter=No
9	»	»	PUNCT	_	_	8	punct	_	Translit=»|LTranslit=»
10	բարեգործական	բարեգործական	ADJ	_	_	11	amod	_	Translit=baregorçakan|LTranslit=baregorçakan
11	կորպորացիայի	կորպորացիա	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	13	nmod:poss	_	Translit=korporac’iayi|LTranslit=korporac’ia
12	հայաստանյան	հայաստանյան	ADJ	_	_	13	amod	_	Translit=hayastanyan|LTranslit=hayastanyan
13	ներկայացուցչության	ներկայացուցչություն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	15	obl	_	Translit=nerkayac’owc’čowt’yan|LTranslit=nerkayac’owc’čowt’yown
14	կողմից	կողմից	ADP	_	AdpType=Post	13	case	_	Translit=koġmic’|LTranslit=koġmic’
15	իրականացվող	իրականանալ	VERB	_	Aspect=Dur|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Pass	27	acl	_	Translit=irakanac’voġ|LTranslit=irakananal|SpaceAfter=No
16	`	`	PUNCT	_	_	19	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
17	121,036,856	121,036,856	NUM	_	NumForm=Digit|NumType=Frac	18	nummod	_	Translit=121,036,856|LTranslit=121,036,856
18	դրամ	դրամ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	19	nmod	_	Translit=dram|LTranslit=dram
19	արժողությամբ	արժողություն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Ins|Definite=Ind|Number=Coll	27	nmod:npmod	_	Translit=aržoġowt’yamb|LTranslit=aržoġowt’yown
20	«	«	PUNCT	_	_	25	punct	_	Translit=«|LTranslit=«|SpaceAfter=No
21	Համայնքներին	համայնք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Def|Number=Plur	25	nmod:npmod	_	Translit=Hamaynk’nerin|LTranslit=hamaynk’
22	մաքուր	մաքուր	ADJ	_	Degree=Pos	23	amod	_	Translit=mak’owr|LTranslit=mak’owr
23	խմելու	խմել	VERB	_	Case=Dat|Definite=Ind|Number=Coll|Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Gdv|Voice=Act	24	nmod:poss	_	Translit=xmelow|LTranslit=xmel
24	ջրի	ջուր	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	25	nmod:poss	_	Translit=ǰri|LTranslit=ǰowr
25	մատակարարում	մատակարարում	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	27	nmod	_	Translit=matakararowm|LTranslit=matakararowm|SpaceAfter=No
26	»	»	PUNCT	_	_	25	punct	_	Translit=»|LTranslit=»
27	ծրագիրը	ծրագիր	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	4	obj	_	Translit=çragirë|LTranslit=çragir|SpaceAfter=No
28	`	`	PUNCT	_	_	30	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
29	համաձայն	համաձայն	ADP	_	AdpType=Post	30	case	_	Translit=hamajayn|LTranslit=hamajayn
30	հավելվածի	հավելված	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	27	nmod:npmod	_	Translit=havelvaçi|LTranslit=havelvaç|SpaceAfter=No
31	:	:	PUNCT	_	_	4	punct	_	Translit=.|LTranslit=.

# newpar id = news-006B-0004
# sent_id = news-006B-00040C6L
# text = 2. Սահմանել, որ «Վերջին Օրերի Սրբերի» բարեգործական կորպորացիայի հայաստանյան ներկայացուցչության (ՀՎՀՀ` 01526777) կողմից կնքված՝ ստորև նշված պայմանագրերով նախատեսված գործարքներն անմիջականորեն կապված են սույն որոշման 1-ին կետում նշված ծրագրի իրականացման հետ և դրա համար ունեն զգալի նշանակություն`
# translit = 2. Sahmanel, or «Verǰin Òreri Srberi» baregorçakan korporac’iayi hayastanyan nerkayac’owc’čowt’yan (HVHH, 01526777) koġmic’ knk’vaç, storew nšvaç paymanagrerov naxatesvaç gorçark’nern anmiǰakanoren kapvaç en sowyn orošman 1-in ketowm nšvaç çragri irakanac’man het ew dra hamar ownen zgali nšanakowt’yown,
1	2	2	NUM	_	NumForm=Digit|NumType=Card	3	parataxis	_	Translit=2|LTranslit=2|SpaceAfter=No
2	.	.	PUNCT	_	_	1	punct	_	Translit=.|LTranslit=.
3	Սահմանել	սահմանել	VERB	_	Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	root	_	Translit=Sahmanel|LTranslit=sahmanel|SpaceAfter=No
4	,	,	PUNCT	_	_	29	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
5	որ	որ	SCONJ	_	_	29	mark	_	Translit=or|LTranslit=or
6	«	«	PUNCT	_	_	9	punct	_	Translit=«|LTranslit=«|SpaceAfter=No
7	Վերջին	վերջին	ADJ	_	Degree=Pos	8	amod	_	Translit=Verǰin|LTranslit=verǰin
8	Օրերի	օր	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	9	nmod:poss	_	Translit=Òreri|LTranslit=òr
9	Սրբերի	սուրբ	NOUN	_	Animacy=Hum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	12	nmod:poss	_	Translit=Srberi|LTranslit=sowrb|SpaceAfter=No
10	»	»	PUNCT	_	_	9	punct	_	Translit=»|LTranslit=»
11	բարեգործական	բարեգործական	ADJ	_	_	12	amod	_	Translit=baregorçakan|LTranslit=baregorçakan
12	կորպորացիայի	կորպորացիա	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	14	nmod:poss	_	Translit=korporac’iayi|LTranslit=korporac’ia
13	հայաստանյան	հայաստանյան	ADJ	_	_	14	amod	_	Translit=hayastanyan|LTranslit=hayastanyan
14	ներկայացուցչության	ներկայացուցչություն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	21	obl	_	Translit=nerkayac’owc’čowt’yan|LTranslit=nerkayac’owc’čowt’yown
15	(	(	PUNCT	_	_	16	punct	_	Translit=(|LTranslit=(|SpaceAfter=No
16	ՀՎՀՀ	ՀՎՀՀ	NOUN	_	Abbr=Yes|Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	14	list	_	Translit=HVHH|LTranslit=HVHH|SpaceAfter=No
17	`	`	PUNCT	_	_	18	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
18	01526777	1526777	NUM	_	NumForm=Digit|NumType=Card	16	appos	_	Translit=01526777|LTranslit=1526777|SpaceAfter=No
19	)	)	PUNCT	_	_	16	punct	_	Translit=)|LTranslit=)
20	կողմից	կողմից	ADP	_	AdpType=Post	14	case	_	Translit=koġmic’|LTranslit=koġmic’
21	կնքված	կնքել	VERB	_	Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Pass	25	acl	_	Translit=knk’vaç|LTranslit=knk’el|SpaceAfter=No
22	՝	՝	PUNCT	_	_	24	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
23	ստորև	ստորև	ADV	_	_	24	advmod	_	Translit=storew|LTranslit=storew
24	նշված	նշել	VERB	_	Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Pass	21	conj	_	Translit=nšvaç|LTranslit=nšel
25	պայմանագրերով	պայմանագիր	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Ins|Definite=Ind|Number=Plur	26	obl	_	Translit=paymanagrerov|LTranslit=paymanagir
26	նախատեսված	նախատեսել	VERB	_	Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Pass	27	acl	_	Translit=naxatesvaç|LTranslit=naxatesel
27	գործարքներն	գործարք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Plur	29	nsubj	_	Translit=gorçark’nern|LTranslit=gorçark’
28	անմիջականորեն	անմիջականորեն	ADV	_	_	29	advmod	_	Translit=anmiǰakanoren|LTranslit=anmiǰakanoren
29	կապված	կապվել	VERB	_	Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid	3	ccomp	_	Translit=kapvaç|LTranslit=kapvel
30	են	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	29	aux	_	Translit=en|LTranslit=em
31	սույն	սույն	DET	_	Distance=Prox|PronType=Dem	32	det	_	Translit=sowyn|LTranslit=sowyn
32	որոշման	որոշում	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	34	nmod:poss	_	Translit=orošman|LTranslit=orošowm
33	1-ին	1-ին	ADJ	_	NumForm=Digit|NumType=Ord	34	amod	_	Translit=1-in|LTranslit=1-in
34	կետում	կետ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Loc|Definite=Ind|Number=Sing	35	obl	_	Translit=ketowm|LTranslit=ket
35	նշված	նշել	VERB	_	Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Pass	36	acl	_	Translit=nšvaç|LTranslit=nšel
36	ծրագրի	ծրագիր	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	37	nmod:poss	_	Translit=çragri|LTranslit=çragir
37	իրականացման	իրականացում	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	29	obl	_	Translit=irakanac’man|LTranslit=irakanac’owm
38	հետ	հետ	ADP	_	AdpType=Post	37	case	_	Translit=het|LTranslit=het
39	և	և	CCONJ	_	_	42	cc	_	Translit=ew|LTranslit=ew
40	դրա	դա	PRON	_	Case=Gen|Distance=Med|Number=Sing|PronType=Dem	42	obl	_	Translit=dra|LTranslit=da
41	համար	համար	ADP	_	AdpType=Post	40	case	_	Translit=hamar|LTranslit=hamar
42	ունեն	ունեմ	VERB	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	29	conj	_	Translit=ownen|LTranslit=ownem
43	զգալի	զգալի	ADJ	_	Degree=Pos	44	amod	_	Translit=zgali|LTranslit=zgali
44	նշանակություն	նշանակություն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	42	obj	_	Translit=nšanakowt’yown|LTranslit=nšanakowt’yown|SpaceAfter=No
45	`	`	PUNCT	_	_	3	punct	_	Translit=,|LTranslit=,

# sent_id = news-006B-00040C6N
# text = «ՍԱՐԿՈՂԻ» ՍՊԸ-ի (ՀՎՀՀ` 08906696) հետ 2018 թվականի դեկտեմբերի 4-ին կնքված եռակողմ պայմանագրում նշված գործարքը, որով նախատեսվում է 2019 թվականի ապրիլի 1-ից մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրման համար պահանջվող խրամուղիների փորման, դրանց նախապատրաստման, ճանապարհների անցումների կառուցման (խողովակների մասով) և խրամուղիների հետլիցքի աշխատանքների իրականացում ու խողովակների կցամասերի, մետաղյա խողովակների, պահանջվող գործիքների մատակարարում` 1,964,322 դրամի չափով, առանց ավելացված արժեքի հարկի.
# translit = «SARKOĠI» SPË-i (HVHH, 08906696) het 2018 t’vakani dektemberi 4-in knk’vaç eṙakoġm paymanagrowm nšvaç gorçark’ë, orov naxatesvowm ē 2019 t’vakani aprili 1-ic’ minčew 2019 t’vakani dektemberi 31-n ënkaç žamanakahatvaçowm poliēt’ilenayin xoġovakneri teġadrman hamar pahanǰvoġ xramowġineri p’orman, dranc’ naxapatrastman, č̣anaparhneri anc’owmneri kaṙowc’man (xoġovakneri masov) ew xramowġineri hetlic’k’i ašxatank’neri irakanac’owm ow xoġovakneri kc’amaseri, metaġya xoġovakneri, pahanǰvoġ gorçik’neri matakararowm, 1,964,322 drami čap’ov, aṙanc’ avelac’vaç aržek’i harki.
1	«	«	PUNCT	_	_	2	punct	_	Translit=«|LTranslit=«|SpaceAfter=No
2	ՍԱՐԿՈՂԻ	ՍԱՐԿՈՂԻ	PROPN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|NameType=Com|Number=Sing	4	nmod	_	Translit=SARKOĠI|LTranslit=SARKOĠI|SpaceAfter=No
3	»	»	PUNCT	_	_	2	punct	_	Translit=»|LTranslit=»
4	ՍՊԸ-ի	ՍՊԸ	NOUN	_	Abbr=Yes|Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	15	obl	_	Translit=SPË-i|LTranslit=SPË
5	(	(	PUNCT	_	_	6	punct	_	Translit=(|LTranslit=(|SpaceAfter=No
6	ՀՎՀՀ	ՀՎՀՀ	NOUN	_	Abbr=Yes|Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	4	list	_	Translit=HVHH|LTranslit=HVHH|SpaceAfter=No
7	`	`	PUNCT	_	_	8	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
8	08906696	08906696	NUM	_	NumForm=Digit|NumType=Card	6	appos	_	Translit=08906696|LTranslit=08906696|SpaceAfter=No
9	)	)	PUNCT	_	_	6	punct	_	Translit=)|LTranslit=)
10	հետ	հետ	ADP	_	AdpType=Post	4	case	_	Translit=het|LTranslit=het
11	2018	2018	NUM	_	NumForm=Digit|NumType=Card	12	nummod	_	Translit=2018|LTranslit=2018
12	թվականի	թվական	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	13	nmod:poss	_	Translit=t’vakani|LTranslit=t’vakan
13	դեկտեմբերի	դեկտեմբեր	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	14	nmod:poss	_	Translit=dektemberi|LTranslit=dektember
14	4-ին	4	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Def|Number=Sing|NumForm=Digit	15	obl	_	Translit=4-in|LTranslit=4
15	կնքված	կնքել	VERB	_	Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Pass	17	acl	_	Translit=knk’vaç|LTranslit=knk’el
16	եռակողմ	եռակողմ	ADJ	_	_	17	amod	_	Translit=eṙakoġm|LTranslit=eṙakoġm
17	պայմանագրում	պայմանագիր	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Loc|Definite=Ind|Number=Sing	18	obl	_	Translit=paymanagrowm|LTranslit=paymanagir
18	նշված	նշել	VERB	_	Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Pass	19	acl	_	Translit=nšvaç|LTranslit=nšel
19	գործարքը	գործարք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	0	root	_	Translit=gorçark’ë|LTranslit=gorçark’|SpaceAfter=No
20	,	,	PUNCT	_	_	22	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
21	որով	որ	PRON	_	Case=Ins|Definite=Ind|Number=Sing|PronType=Rel	22	obl	_	Translit=orov|LTranslit=or
22	նախատեսվում	նախատեսել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Pass	19	acl:relcl	_	Translit=naxatesvowm|LTranslit=naxatesel
23	է	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	22	aux	_	Translit=ē|LTranslit=em
24	2019	2019	NUM	_	NumForm=Digit|NumType=Card	25	nummod	_	Translit=2019|LTranslit=2019
25	թվականի	թվական	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	26	nmod:poss	_	Translit=t’vakani|LTranslit=t’vakan
26	ապրիլի	ապրիլ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	27	nmod:poss	_	Translit=aprili|LTranslit=april
27	1-ից	1	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Abl|Definite=Ind|Number=Sing|NumForm=Digit	33	obl	_	Translit=1-ic’|LTranslit=1
28	մինչև	մինչև	ADP	_	AdpType=Prep	32	case	_	Translit=minčew|LTranslit=minčew
29	2019	2019	NUM	_	NumForm=Digit|NumType=Card	30	nummod	_	Translit=2019|LTranslit=2019
30	թվականի	թվական	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	31	nmod:poss	_	Translit=t’vakani|LTranslit=t’vakan
31	դեկտեմբերի	դեկտեմբեր	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	32	nmod:poss	_	Translit=dektemberi|LTranslit=dektember
32	31-ն	31	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing|NumForm=Digit	27	nmod:npmod	_	Translit=31-n|LTranslit=31
33	ընկած	ընկնել	VERB	_	Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid	34	acl	_	Translit=ënkaç|LTranslit=ënknel
34	ժամանակահատվածում	ժամանակահատված	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Loc|Definite=Ind|Number=Sing	37	nmod:npmod	_	Translit=žamanakahatvaçowm|LTranslit=žamanakahatvaç
35	պոլիէթիլենային	պոլիէթիլենային	ADJ	_	_	36	amod	_	Translit=poliēt’ilenayin|LTranslit=poliēt’ilenayin
36	խողովակների	խողովակ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	37	nmod:poss	_	Translit=xoġovakneri|LTranslit=xoġovak
37	տեղադրման	տեղադրում	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	39	obl	_	Translit=teġadrman|LTranslit=teġadrowm
38	համար	համար	ADP	_	AdpType=Post	37	case	_	Translit=hamar|LTranslit=hamar
39	պահանջվող	պահանջել	VERB	_	Aspect=Dur|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Pass	40	acl	_	Translit=pahanǰvoġ|LTranslit=pahanǰel
40	խրամուղիների	խրամուղի	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	41	nmod:poss	_	Translit=xramowġineri|LTranslit=xramowġi
41	փորման	փորում	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Coll	56	nmod:poss	_	Translit=p’orman|LTranslit=p’orowm|SpaceAfter=No
42	,	,	PUNCT	_	_	44	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
43	դրանց	դա	DET	_	Case=Gen|Distance=Med|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Dem	44	det:poss	_	Translit=dranc’|LTranslit=da
44	նախապատրաստման	նախապատրաստում	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Coll	41	conj	_	Translit=naxapatrastman|LTranslit=naxapatrastowm|SpaceAfter=No
45	,	,	PUNCT	_	_	48	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
46	ճանապարհների	ճանապարհ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	47	nmod:poss	_	Translit=č̣anaparhneri|LTranslit=č̣anaparh
47	անցումների	անցում	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	48	nmod:poss	_	Translit=anc’owmneri|LTranslit=anc’owm
48	կառուցման	կառուցում	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	41	conj	_	Translit=kaṙowc’man|LTranslit=kaṙowc’owm
49	(	(	PUNCT	_	_	51	punct	_	Translit=(|LTranslit=(|SpaceAfter=No
50	խողովակների	խողովակ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	51	nmod:poss	_	Translit=xoġovakneri|LTranslit=xoġovak
51	մասով	մաս	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Ins|Definite=Ind|Number=Sing	48	parataxis	_	Translit=masov|LTranslit=mas|SpaceAfter=No
52	)	)	PUNCT	_	_	51	punct	_	Translit=)|LTranslit=)
53	և	և	CCONJ	_	_	55	cc	_	Translit=ew|LTranslit=ew
54	խրամուղիների	խրամուղի	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	55	nmod:poss	_	Translit=xramowġineri|LTranslit=xramowġi
55	հետլիցքի	հետլիցք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Coll	41	conj	_	Translit=hetlic’k’i|LTranslit=hetlic’k’
56	աշխատանքների	աշխատանք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	57	nmod:poss	_	Translit=ašxatank’neri|LTranslit=ašxatank’
57	իրականացում	իրականացում	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	22	nsubj:pass	_	Translit=irakanac’owm|LTranslit=irakanac’owm
58	ու	ու	CCONJ	_	_	67	cc	_	Translit=ow|LTranslit=ow
59	խողովակների	խողովակ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	60	nmod:poss	_	Translit=xoġovakneri|LTranslit=xoġovak
60	կցամասերի	կցամաս	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	67	nmod:poss	_	Translit=kc’amaseri|LTranslit=kc’amas|SpaceAfter=No
61	,	,	PUNCT	_	_	63	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
62	մետաղյա	մետաղյա	ADJ	_	_	63	amod	_	Translit=metaġya|LTranslit=metaġya
63	խողովակների	խողովակ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	60	conj	_	Translit=xoġovakneri|LTranslit=xoġovak|SpaceAfter=No
64	,	,	PUNCT	_	_	66	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
65	պահանջվող	պահանջել	VERB	_	Aspect=Dur|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Pass	66	acl	_	Translit=pahanǰvoġ|LTranslit=pahanǰel
66	գործիքների	գործիք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	67	nmod:poss	_	Translit=gorçik’neri|LTranslit=gorçik’
67	մատակարարում	մատակարարում	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	57	conj	_	Translit=matakararowm|LTranslit=matakararowm|SpaceAfter=No
68	`	`	PUNCT	_	_	71	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
69	1,964,322	1,964,322	NUM	_	NumForm=Digit|NumType=Frac	70	nummod	_	Translit=1,964,322|LTranslit=1,964,322
70	դրամի	դրամ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	71	nmod:poss	_	Translit=drami|LTranslit=dram
71	չափով	չափ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Ins|Definite=Ind|Number=Sing	22	obl	_	Translit=čap’ov|LTranslit=čap’|SpaceAfter=No
72	,	,	PUNCT	_	_	76	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
73	առանց	առանց	ADP	_	AdpType=Prep	76	case	_	Translit=aṙanc’|LTranslit=aṙanc’
74	ավելացված	ավելանալ	VERB	_	Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Pass	75	acl	_	Translit=avelac’vaç|LTranslit=avelanal
75	արժեքի	արժեք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	76	nmod:poss	_	Translit=aržek’i|LTranslit=aržek’
76	հարկի	հարկ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	71	nmod:npmod	_	Translit=harki|LTranslit=hark|SpaceAfter=No
77	.	.	PUNCT	_	_	19	punct	_	Translit=.|LTranslit=.

# sent_id = news-006B-00040C6P
# text = «Մ.Ո.Գ.-Շին» ՍՊԸ-ի (ՀՎՀՀ` 05017075) հետ 2018 թվականի դեկտեմբերի 4-ին կնքված եռակողմ պայմանագրում նշված գործարքը, որով նախատեսվում է 2019 թվականի ապրիլի 1-ից մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրման համար պահանջվող խրամուղիների փորման, դրանց նախապատրաստման, ճանապարհների անցումների կառուցման (խողովակների մասով) և խրամուղիների հետլիցքի աշխատանքների իրականացում ու խողովակների կցամասերի, մետաղյա խողովակների, պահանջվող գործիքների մատակարարում` 751,305 դրամի չափով, առանց ավելացված արժեքի հարկի.
# translit = «M.O.G.-Šin» SPË-i (HVHH, 05017075) het 2018 t’vakani dektemberi 4-in knk’vaç eṙakoġm paymanagrowm nšvaç gorçark’ë, orov naxatesvowm ē 2019 t’vakani aprili 1-ic’ minčew 2019 t’vakani dektemberi 31-n ënkaç žamanakahatvaçowm poliēt’ilenayin xoġovakneri teġadrman hamar pahanǰvoġ xramowġineri p’orman, dranc’ naxapatrastman, č̣anaparhneri anc’owmneri kaṙowc’man (xoġovakneri masov) ew xramowġineri hetlic’k’i ašxatank’neri irakanac’owm ow xoġovakneri kc’amaseri, metaġya xoġovakneri, pahanǰvoġ gorçik’neri matakararowm, 751,305 drami čap’ov, aṙanc’ avelac’vaç aržek’i harki.
1	«	«	PUNCT	_	_	2	punct	_	Translit=«|LTranslit=«|SpaceAfter=No
2	Մ.Ո.Գ.-Շին	Մ.Ո.Գ.-Շին	PROPN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|NameType=Com|Number=Sing	4	nmod	_	Translit=M.O.G.-Šin|LTranslit=M.O.G.-Šin|SpaceAfter=No
3	»	»	PUNCT	_	_	2	punct	_	Translit=»|LTranslit=»
4	ՍՊԸ-ի	ՍՊԸ	NOUN	_	Abbr=Yes|Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	15	obl	_	Translit=SPË-i|LTranslit=SPË
5	(	(	PUNCT	_	_	6	punct	_	Translit=(|LTranslit=(|SpaceAfter=No
6	ՀՎՀՀ	ՀՎՀՀ	NOUN	_	Abbr=Yes|Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	4	list	_	Translit=HVHH|LTranslit=HVHH|SpaceAfter=No
7	`	`	PUNCT	_	_	8	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
8	05017075	05017075	NUM	_	NumForm=Digit|NumType=Card	6	appos	_	Translit=05017075|LTranslit=05017075|SpaceAfter=No
9	)	)	PUNCT	_	_	6	punct	_	Translit=)|LTranslit=)
10	հետ	հետ	ADP	_	AdpType=Post	4	case	_	Translit=het|LTranslit=het
11	2018	2018	NUM	_	NumForm=Digit|NumType=Card	12	nummod	_	Translit=2018|LTranslit=2018
12	թվականի	թվական	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	13	nmod:poss	_	Translit=t’vakani|LTranslit=t’vakan
13	դեկտեմբերի	դեկտեմբեր	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	14	nmod:poss	_	Translit=dektemberi|LTranslit=dektember
14	4-ին	4	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Def|Number=Sing|NumForm=Digit	15	obl	_	Translit=4-in|LTranslit=4
15	կնքված	կնքել	VERB	_	Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Pass	17	acl	_	Translit=knk’vaç|LTranslit=knk’el
16	եռակողմ	եռակողմ	ADJ	_	_	17	amod	_	Translit=eṙakoġm|LTranslit=eṙakoġm
17	պայմանագրում	պայմանագիր	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Loc|Definite=Ind|Number=Sing	18	obl	_	Translit=paymanagrowm|LTranslit=paymanagir
18	նշված	նշել	VERB	_	Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Pass	19	acl	_	Translit=nšvaç|LTranslit=nšel
19	գործարքը	գործարք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	0	root	_	Translit=gorçark’ë|LTranslit=gorçark’|SpaceAfter=No
20	,	,	PUNCT	_	_	22	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
21	որով	որ	PRON	_	Case=Ins|Definite=Ind|Number=Sing|PronType=Rel	22	obl	_	Translit=orov|LTranslit=or
22	նախատեսվում	նախատեսել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Pass	19	acl:relcl	_	Translit=naxatesvowm|LTranslit=naxatesel
23	է	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	22	aux	_	Translit=ē|LTranslit=em
24	2019	2019	NUM	_	NumForm=Digit|NumType=Card	25	nummod	_	Translit=2019|LTranslit=2019
25	թվականի	թվական	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	26	nmod:poss	_	Translit=t’vakani|LTranslit=t’vakan
26	ապրիլի	ապրիլ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	27	nmod:poss	_	Translit=aprili|LTranslit=april
27	1-ից	1	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Abl|Definite=Ind|Number=Sing|NumForm=Digit	33	obl	_	Translit=1-ic’|LTranslit=1
28	մինչև	մինչև	ADP	_	AdpType=Prep	32	case	_	Translit=minčew|LTranslit=minčew
29	2019	2019	NUM	_	NumForm=Digit|NumType=Card	30	nummod	_	Translit=2019|LTranslit=2019
30	թվականի	թվական	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	31	nmod:poss	_	Translit=t’vakani|LTranslit=t’vakan
31	դեկտեմբերի	դեկտեմբեր	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	32	nmod:poss	_	Translit=dektemberi|LTranslit=dektember
32	31-ն	31	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing|NumForm=Digit	27	nmod:npmod	_	Translit=31-n|LTranslit=31
33	ընկած	ընկնել	VERB	_	Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid	34	acl	_	Translit=ënkaç|LTranslit=ënknel
34	ժամանակահատվածում	ժամանակահատված	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Loc|Definite=Ind|Number=Sing	37	nmod:npmod	_	Translit=žamanakahatvaçowm|LTranslit=žamanakahatvaç
35	պոլիէթիլենային	պոլիէթիլենային	ADJ	_	_	36	amod	_	Translit=poliēt’ilenayin|LTranslit=poliēt’ilenayin
36	խողովակների	խողովակ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	37	nmod:poss	_	Translit=xoġovakneri|LTranslit=xoġovak
37	տեղադրման	տեղադրում	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	39	obl	_	Translit=teġadrman|LTranslit=teġadrowm
38	համար	համար	ADP	_	AdpType=Post	37	case	_	Translit=hamar|LTranslit=hamar
39	պահանջվող	պահանջել	VERB	_	Aspect=Dur|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Pass	40	acl	_	Translit=pahanǰvoġ|LTranslit=pahanǰel
40	խրամուղիների	խրամուղի	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	41	nmod:poss	_	Translit=xramowġineri|LTranslit=xramowġi
41	փորման	փորում	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Coll	56	nmod:poss	_	Translit=p’orman|LTranslit=p’orowm|SpaceAfter=No
42	,	,	PUNCT	_	_	44	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
43	դրանց	դա	DET	_	Case=Gen|Distance=Med|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Dem	44	det:poss	_	Translit=dranc’|LTranslit=da
44	նախապատրաստման	նախապատրաստում	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Coll	41	conj	_	Translit=naxapatrastman|LTranslit=naxapatrastowm|SpaceAfter=No
45	,	,	PUNCT	_	_	48	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
46	ճանապարհների	ճանապարհ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	47	nmod:poss	_	Translit=č̣anaparhneri|LTranslit=č̣anaparh
47	անցումների	անցում	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	48	nmod:poss	_	Translit=anc’owmneri|LTranslit=anc’owm
48	կառուցման	կառուցում	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	41	conj	_	Translit=kaṙowc’man|LTranslit=kaṙowc’owm
49	(	(	PUNCT	_	_	51	punct	_	Translit=(|LTranslit=(|SpaceAfter=No
50	խողովակների	խողովակ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	51	nmod:poss	_	Translit=xoġovakneri|LTranslit=xoġovak
51	մասով	մաս	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Ins|Definite=Ind|Number=Sing	48	parataxis	_	Translit=masov|LTranslit=mas|SpaceAfter=No
52	)	)	PUNCT	_	_	51	punct	_	Translit=)|LTranslit=)
53	և	և	CCONJ	_	_	55	cc	_	Translit=ew|LTranslit=ew
54	խրամուղիների	խրամուղի	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	55	nmod:poss	_	Translit=xramowġineri|LTranslit=xramowġi
55	հետլիցքի	հետլիցք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Coll	41	conj	_	Translit=hetlic’k’i|LTranslit=hetlic’k’
56	աշխատանքների	աշխատանք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	57	nmod:poss	_	Translit=ašxatank’neri|LTranslit=ašxatank’
57	իրականացում	իրականացում	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	22	nsubj:pass	_	Translit=irakanac’owm|LTranslit=irakanac’owm
58	ու	ու	CCONJ	_	_	67	cc	_	Translit=ow|LTranslit=ow
59	խողովակների	խողովակ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	60	nmod:poss	_	Translit=xoġovakneri|LTranslit=xoġovak
60	կցամասերի	կցամաս	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	67	nmod:poss	_	Translit=kc’amaseri|LTranslit=kc’amas|SpaceAfter=No
61	,	,	PUNCT	_	_	63	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
62	մետաղյա	մետաղյա	ADJ	_	_	63	amod	_	Translit=metaġya|LTranslit=metaġya
63	խողովակների	խողովակ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	60	conj	_	Translit=xoġovakneri|LTranslit=xoġovak|SpaceAfter=No
64	,	,	PUNCT	_	_	66	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
65	պահանջվող	պահանջել	VERB	_	Aspect=Dur|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Pass	66	acl	_	Translit=pahanǰvoġ|LTranslit=pahanǰel
66	գործիքների	գործիք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	60	conj	_	Translit=gorçik’neri|LTranslit=gorçik’
67	մատակարարում	մատակարարում	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	57	conj	_	Translit=matakararowm|LTranslit=matakararowm|SpaceAfter=No
68	`	`	PUNCT	_	_	71	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
69	751,305	751,305	NUM	_	NumForm=Digit|NumType=Card	70	nummod	_	Translit=751,305|LTranslit=751,305
70	դրամի	դրամ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	71	nmod:poss	_	Translit=drami|LTranslit=dram
71	չափով	չափ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Ins|Definite=Ind|Number=Sing	22	obl	_	Translit=čap’ov|LTranslit=čap’|SpaceAfter=No
72	,	,	PUNCT	_	_	76	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
73	առանց	առանց	ADP	_	AdpType=Prep	76	case	_	Translit=aṙanc’|LTranslit=aṙanc’
74	ավելացված	ավելանալ	VERB	_	Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Pass	75	acl	_	Translit=avelac’vaç|LTranslit=avelanal
75	արժեքի	արժեք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	76	nmod:poss	_	Translit=aržek’i|LTranslit=aržek’
76	հարկի	հարկ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	71	nmod:npmod	_	Translit=harki|LTranslit=hark|SpaceAfter=No
77	.	.	PUNCT	_	_	22	punct	_	Translit=.|LTranslit=.

# sent_id = news-006B-00040C6R
# text = «Վեդի Պլաստ» ՍՊԸ-ի (ՀՎՀՀ` 04109451) հետ 2018 թվականի դեկտեմբերի 20-ին կնքված պայմանագրում (WE201800674) նշված գործարքը, որով նախատեսվում է 2019 թվականի ապրիլի 1-ից մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում խմելու ջրի ջրամատակարարման պոլիէթիլենային խողովակների ձեռքբերում և դրանց տեղափոխման, մոնտաժման և փորձարկման աշխատանքների իրականացում` 72,716,650 դրամի չափով, առանց ավելացված արժեքի հարկի.
# translit = «Vedi Plast» SPË-i (HVHH, 04109451) het 2018 t’vakani dektemberi 20-in knk’vaç paymanagrowm (WE201800674) nšvaç gorçark’ë, orov naxatesvowm ē 2019 t’vakani aprili 1-ic’ minčew 2019 t’vakani dektemberi 31-n ënkaç žamanakahatvaçowm xmelow ǰri ǰramatakararman poliēt’ilenayin xoġovakneri jeṙk’berowm ew dranc’ teġap’oxman, montažman ew p’orjarkman ašxatank’neri irakanac’owm, 72,716,650 drami čap’ov, aṙanc’ avelac’vaç aržek’i harki.
1	«	«	PUNCT	_	_	2	punct	_	Translit=«|LTranslit=«|SpaceAfter=No
2	Վեդի	Վեդի	PROPN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|NameType=Geo|Number=Sing	5	nmod	_	Translit=Vedi|LTranslit=Vedi
3	Պլաստ	Պլաստ	X	_	Abbr=Yes|Foreign=Yes	2	flat	_	Translit=Plast|LTranslit=Plast|SpaceAfter=No
4	»	»	PUNCT	_	_	2	punct	_	Translit=»|LTranslit=»
5	ՍՊԸ-ի	ՍՊԸ	NOUN	_	Abbr=Yes|Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	16	obl	_	Translit=SPË-i|LTranslit=SPË
6	(	(	PUNCT	_	_	7	punct	_	Translit=(|LTranslit=(|SpaceAfter=No
7	ՀՎՀՀ	ՀՎՀՀ	NOUN	_	Abbr=Yes|Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	5	list	_	Translit=HVHH|LTranslit=HVHH|SpaceAfter=No
8	`	`	PUNCT	_	_	9	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
9	04109451	04109451	NUM	_	NumForm=Digit|NumType=Card	7	appos	_	Translit=04109451|LTranslit=04109451|SpaceAfter=No
10	)	)	PUNCT	_	_	7	punct	_	Translit=)|LTranslit=)
11	հետ	հետ	ADP	_	AdpType=Post	5	case	_	Translit=het|LTranslit=het
12	2018	2018	NUM	_	NumForm=Digit|NumType=Card	13	nummod	_	Translit=2018|LTranslit=2018
13	թվականի	թվական	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	14	nmod:poss	_	Translit=t’vakani|LTranslit=t’vakan
14	դեկտեմբերի	դեկտեմբեր	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	15	nmod:poss	_	Translit=dektemberi|LTranslit=dektember
15	20-ին	20	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Def|Number=Sing|NumForm=Digit	16	obl	_	Translit=20-in|LTranslit=20
16	կնքված	կնքել	VERB	_	Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Pass	17	acl	_	Translit=knk’vaç|LTranslit=knk’el
17	պայմանագրում	պայմանագիր	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Loc|Definite=Ind|Number=Sing	21	obl	_	Translit=paymanagrowm|LTranslit=paymanagir
18	(	(	PUNCT	_	_	19	punct	_	Translit=(|LTranslit=(|SpaceAfter=No
19	WE201800674	WE201800674	SYM	_	_	17	appos	_	Translit=WE201800674|LTranslit=WE201800674|SpaceAfter=No
20	)	)	PUNCT	_	_	19	punct	_	Translit=)|LTranslit=)
21	նշված	նշել	VERB	_	Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Pass	22	acl	_	Translit=nšvaç|LTranslit=nšel
22	գործարքը	գործարք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	0	root	_	Translit=gorçark’ë|LTranslit=gorçark’|SpaceAfter=No
23	,	,	PUNCT	_	_	25	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
24	որով	որ	PRON	_	Case=Ins|Definite=Ind|Number=Sing|PronType=Rel	25	obl	_	Translit=orov|LTranslit=or
25	նախատեսվում	նախատեսել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Pass	22	acl:relcl	_	Translit=naxatesvowm|LTranslit=naxatesel
26	է	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	25	aux	_	Translit=ē|LTranslit=em
27	2019	2019	NUM	_	NumForm=Digit|NumType=Card	28	nummod	_	Translit=2019|LTranslit=2019
28	թվականի	թվական	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	29	nmod:poss	_	Translit=t’vakani|LTranslit=t’vakan
29	ապրիլի	ապրիլ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	30	nmod:poss	_	Translit=aprili|LTranslit=april
30	1-ից	1	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Abl|Definite=Ind|Number=Sing|NumForm=Digit	36	obl	_	Translit=1-ic’|LTranslit=1
31	մինչև	մինչև	ADP	_	AdpType=Prep	35	case	_	Translit=minčew|LTranslit=minčew
32	2019	2019	NUM	_	NumForm=Digit|NumType=Card	33	nummod	_	Translit=2019|LTranslit=2019
33	թվականի	թվական	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	34	nmod:poss	_	Translit=t’vakani|LTranslit=t’vakan
34	դեկտեմբերի	դեկտեմբեր	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	35	nmod:poss	_	Translit=dektemberi|LTranslit=dektember
35	31-ն	31	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing|NumForm=Digit	30	nmod:npmod	_	Translit=31-n|LTranslit=31
36	ընկած	ընկնել	VERB	_	Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid	37	acl	_	Translit=ënkaç|LTranslit=ënknel
37	ժամանակահատվածում	ժամանակահատված	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Loc|Definite=Ind|Number=Sing	43	nmod:npmod	_	Translit=žamanakahatvaçowm|LTranslit=žamanakahatvaç
38	խմելու	խմել	VERB	_	Case=Dat|Definite=Ind|Number=Coll|Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Gdv|Voice=Act	39	nmod:poss	_	Translit=xmelow|LTranslit=xmel
39	ջրի	ջուր	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	40	nmod:poss	_	Translit=ǰri|LTranslit=ǰowr
40	ջրամատակարարման	ջրամատակարարում	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Coll	42	nmod:poss	_	Translit=ǰramatakararman|LTranslit=ǰramatakararowm
41	պոլիէթիլենային	պոլիէթիլենային	ADJ	_	_	42	amod	_	Translit=poliēt’ilenayin|LTranslit=poliēt’ilenayin
42	խողովակների	խողովակ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	43	nmod:poss	_	Translit=xoġovakneri|LTranslit=xoġovak
43	ձեռքբերում	ձեռքբերում	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	25	nsubj:pass	_	Translit=jeṙk’berowm|LTranslit=jeṙk’berowm
44	և	և	CCONJ	_	_	52	cc	_	Translit=ew|LTranslit=ew
45	դրանց	դա	DET	_	Case=Gen|Distance=Med|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Dem	46	det:poss	_	Translit=dranc’|LTranslit=da
46	տեղափոխման	տեղափոխում	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	51	nmod:poss	_	Translit=teġap’oxman|LTranslit=teġap’oxowm|SpaceAfter=No
47	,	,	PUNCT	_	_	48	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
48	մոնտաժման	մոնտաժում	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Coll	46	conj	_	Translit=montažman|LTranslit=montažowm
49	և	և	CCONJ	_	_	50	cc	_	Translit=ew|LTranslit=ew
50	փորձարկման	փորձարկում	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	46	conj	_	Translit=p’orjarkman|LTranslit=p’orjarkowm
51	աշխատանքների	աշխատանք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	52	nmod:poss	_	Translit=ašxatank’neri|LTranslit=ašxatank’
52	իրականացում	իրականացում	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	43	conj	_	Translit=irakanac’owm|LTranslit=irakanac’owm|SpaceAfter=No
53	`	`	PUNCT	_	_	56	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
54	72,716,650	72,716,650	NUM	_	NumForm=Digit|NumType=Frac	55	nummod	_	Translit=72,716,650|LTranslit=72,716,650
55	դրամի	դրամ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	56	nmod:poss	_	Translit=drami|LTranslit=dram
56	չափով	չափ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Ins|Definite=Ind|Number=Sing	25	obl	_	Translit=čap’ov|LTranslit=čap’|SpaceAfter=No
57	,	,	PUNCT	_	_	61	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
58	առանց	առանց	ADP	_	AdpType=Prep	61	case	_	Translit=aṙanc’|LTranslit=aṙanc’
59	ավելացված	ավելանալ	VERB	_	Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Pass	60	acl	_	Translit=avelac’vaç|LTranslit=avelanal
60	արժեքի	արժեք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	61	nmod:poss	_	Translit=aržek’i|LTranslit=aržek’
61	հարկի	հարկ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	56	nmod:npmod	_	Translit=harki|LTranslit=hark|SpaceAfter=No
62	.	.	PUNCT	_	_	22	punct	_	Translit=.|LTranslit=.

# sent_id = news-006B-00040C6T
# text = «Արմեն Մաթևոսյան» ԱՁ-ի (ՀՎՀՀ` 47764653) հետ 2018 թվականի դեկտեմբերի 4-ին կնքված պայմանագրում (WE201800674) նշված գործարքը, որով նախատեսվում է 2019 թվականի ապրիլի 1-ից մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում 23 ցայտաղբյուրի ձեռքբերում և դրանց տեղափոխման, մոնտաժման և փորձարկման աշխատանքների իրականացում` 5,923,990 դրամի չափով, առանց ավելացված արժեքի հարկի:
# translit = «Armen Mat’ewosyan» AJ-i (HVHH, 47764653) het 2018 t’vakani dektemberi 4-in knk’vaç paymanagrowm (WE201800674) nšvaç gorçark’ë, orov naxatesvowm ē 2019 t’vakani aprili 1-ic’ minčew 2019 t’vakani dektemberi 31-n ënkaç žamanakahatvaçowm 23 c’aytaġbyowri jeṙk’berowm ew dranc’ teġap’oxman, montažman ew p’orjarkman ašxatank’neri irakanac’owm, 5,923,990 drami čap’ov, aṙanc’ avelac’vaç aržek’i harki.
1	«	«	PUNCT	_	_	2	punct	_	Translit=«|LTranslit=«|SpaceAfter=No
2	Արմեն	Արմեն	PROPN	_	Animacy=Hum|Case=Nom|Definite=Ind|NameType=Giv|Number=Sing	5	nmod	_	Translit=Armen|LTranslit=Armen
3	Մաթևոսյան	Մաթևոսյան	PROPN	_	Animacy=Hum|Case=Nom|Definite=Ind|NameType=Giv|Number=Sing	2	flat	_	Translit=Mat’ewosyan|LTranslit=Mat’ewosyan|SpaceAfter=No
4	»	»	PUNCT	_	_	2	punct	_	Translit=»|LTranslit=»
5	ԱՁ-ի	ԱՁ	NOUN	_	Abbr=Yes|Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	16	obl	_	Translit=AJ-i|LTranslit=AJ
6	(	(	PUNCT	_	_	7	punct	_	Translit=(|LTranslit=(|SpaceAfter=No
7	ՀՎՀՀ	ՀՎՀՀ	NOUN	_	Abbr=Yes|Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	5	list	_	Translit=HVHH|LTranslit=HVHH|SpaceAfter=No
8	`	`	PUNCT	_	_	9	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
9	47764653	47764653	NUM	_	NumForm=Digit|NumType=Dist	7	appos	_	Translit=47764653|LTranslit=47764653|SpaceAfter=No
10	)	)	PUNCT	_	_	7	punct	_	Translit=)|LTranslit=)
11	հետ	հետ	ADP	_	AdpType=Post	5	case	_	Translit=het|LTranslit=het
12	2018	2018	NUM	_	NumForm=Digit|NumType=Card	13	nummod	_	Translit=2018|LTranslit=2018
13	թվականի	թվական	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	14	nmod:poss	_	Translit=t’vakani|LTranslit=t’vakan
14	դեկտեմբերի	դեկտեմբեր	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	15	nmod:poss	_	Translit=dektemberi|LTranslit=dektember
15	4-ին	4	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Def|Number=Sing|NumForm=Digit	16	obl	_	Translit=4-in|LTranslit=4
16	կնքված	կնքել	VERB	_	Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Pass	17	acl	_	Translit=knk’vaç|LTranslit=knk’el
17	պայմանագրում	պայմանագիր	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Loc|Definite=Ind|Number=Sing	21	obl	_	Translit=paymanagrowm|LTranslit=paymanagir
18	(	(	PUNCT	_	_	19	punct	_	Translit=(|LTranslit=(|SpaceAfter=No
19	WE201800674	WE201800674	SYM	_	_	17	appos	_	Translit=WE201800674|LTranslit=WE201800674|SpaceAfter=No
20	)	)	PUNCT	_	_	19	punct	_	Translit=)|LTranslit=)
21	նշված	նշել	VERB	_	Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Pass	22	acl	_	Translit=nšvaç|LTranslit=nšel
22	գործարքը	գործարք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	0	root	_	Translit=gorçark’ë|LTranslit=gorçark’|SpaceAfter=No
23	,	,	PUNCT	_	_	25	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
24	որով	որ	PRON	_	Case=Ins|Definite=Ind|Number=Sing|PronType=Rel	25	obl	_	Translit=orov|LTranslit=or
25	նախատեսվում	նախատեսել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Pass	22	acl:relcl	_	Translit=naxatesvowm|LTranslit=naxatesel
26	է	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	25	aux	_	Translit=ē|LTranslit=em
27	2019	2019	NUM	_	NumForm=Digit|NumType=Card	28	nummod	_	Translit=2019|LTranslit=2019
28	թվականի	թվական	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	29	nmod:poss	_	Translit=t’vakani|LTranslit=t’vakan
29	ապրիլի	ապրիլ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	30	nmod:poss	_	Translit=aprili|LTranslit=april
30	1-ից	1	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Abl|Definite=Ind|Number=Sing|NumForm=Digit	36	obl	_	Translit=1-ic’|LTranslit=1
31	մինչև	մինչև	ADP	_	AdpType=Prep	35	case	_	Translit=minčew|LTranslit=minčew
32	2019	2019	NUM	_	NumForm=Digit|NumType=Card	33	nummod	_	Translit=2019|LTranslit=2019
33	թվականի	թվական	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	34	nmod:poss	_	Translit=t’vakani|LTranslit=t’vakan
34	դեկտեմբերի	դեկտեմբեր	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	35	nmod:poss	_	Translit=dektemberi|LTranslit=dektember
35	31-ն	31	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing|NumForm=Digit	30	nmod:npmod	_	Translit=31-n|LTranslit=31
36	ընկած	ընկնել	VERB	_	Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid	37	acl	_	Translit=ënkaç|LTranslit=ënknel
37	ժամանակահատվածում	ժամանակահատված	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Loc|Definite=Ind|Number=Sing	40	nmod:npmod	_	Translit=žamanakahatvaçowm|LTranslit=žamanakahatvaç
38	23	23	NUM	_	NumForm=Digit|NumType=Card	39	nummod	_	Translit=23|LTranslit=23
39	ցայտաղբյուրի	ցայտաղբյուր	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	40	nmod:poss	_	Translit=c’aytaġbyowri|LTranslit=c’aytaġbyowr
40	ձեռքբերում	ձեռքբերում	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	25	nsubj:pass	_	Translit=jeṙk’berowm|LTranslit=jeṙk’berowm
41	և	և	CCONJ	_	_	49	cc	_	Translit=ew|LTranslit=ew
42	դրանց	դա	DET	_	Case=Gen|Distance=Med|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Dem	43	det:poss	_	Translit=dranc’|LTranslit=da
43	տեղափոխման	տեղափոխում	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	48	nmod:poss	_	Translit=teġap’oxman|LTranslit=teġap’oxowm|SpaceAfter=No
44	,	,	PUNCT	_	_	45	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
45	մոնտաժման	մոնտաժում	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Coll	43	conj	_	Translit=montažman|LTranslit=montažowm
46	և	և	CCONJ	_	_	47	cc	_	Translit=ew|LTranslit=ew
47	փորձարկման	փորձարկում	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	43	conj	_	Translit=p’orjarkman|LTranslit=p’orjarkowm
48	աշխատանքների	աշխատանք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	49	nmod:poss	_	Translit=ašxatank’neri|LTranslit=ašxatank’
49	իրականացում	իրականացում	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	40	conj	_	Translit=irakanac’owm|LTranslit=irakanac’owm|SpaceAfter=No
50	`	`	PUNCT	_	_	53	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
51	5,923,990	5,923,990	NUM	_	NumForm=Digit|NumType=Frac	52	nummod	_	Translit=5,923,990|LTranslit=5,923,990
52	դրամի	դրամ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	53	nmod:poss	_	Translit=drami|LTranslit=dram
53	չափով	չափ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Ins|Definite=Ind|Number=Sing	25	obl	_	Translit=čap’ov|LTranslit=čap’|SpaceAfter=No
54	,	,	PUNCT	_	_	58	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
55	առանց	առանց	ADP	_	AdpType=Prep	58	case	_	Translit=aṙanc’|LTranslit=aṙanc’
56	ավելացված	ավելանալ	VERB	_	Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Pass	57	acl	_	Translit=avelac’vaç|LTranslit=avelanal
57	արժեքի	արժեք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	58	nmod:poss	_	Translit=aržek’i|LTranslit=aržek’
58	հարկի	հարկ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	53	nmod:npmod	_	Translit=harki|LTranslit=hark|SpaceAfter=No
59	:	:	PUNCT	_	_	22	punct	_	Translit=.|LTranslit=.

# sent_id = news-006B-00040C6V
# text = «Վերջին Օրերի Սրբերի» բարեգործական կորպորացիայի հայաստանյան ներկայացուցչությանը` մինչև յուրաքանչյուր եռամսյակին հաջորդող ամսվա 25-ը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունվարի 16-ի N 66-Ն որոշմամբ հաստատված բարեգործական ծրագրերը բարեգործական որակելու և գրանցելու կարգի 25-րդ կետով սահմանված կարգով ներկայացնել տեղեկություններ տվյալ եռամսյակի ընթացքում նշված ծրագրի շրջանակներում կազմակերպության կողմից կատարված աշխատանքների, ինչպես նաև կազմակերպությանը մատակարարված ապրանքների ու մատուցված ծառայությունների մասին, իսկ ծրագրի ավարտից հետո մեկամսյա ժամկետում` ամփոփ տեղեկություններ ծրագրի կատարման մասին:
# translit = «Verǰin Òreri Srberi» baregorçakan korporac’iayi hayastanyan nerkayac’owc’čowt’yanë, minčew yowrak’ančyowr eṙamsyakin haǰordoġ amsva 25-ë, Hayastani Hanrapetowt’yan kaṙavarowt’yan 2003 t’vakani hownvari 16-i N 66-N orošmamb hastatvaç baregorçakan çragrerë baregorçakan orakelow ew granc’elow kargi 25-rd ketov sahmanvaç kargov nerkayac’nel teġekowt’yownner tvyal eṙamsyaki ënt’ac’k’owm nšvaç çragri šrǰanaknerowm kazmakerpowt’yan koġmic’ katarvaç ašxatank’neri, inčpes naew kazmakerpowt’yanë matakararvaç aprank’neri ow matowc’vaç çaṙayowt’yownneri masin, isk çragri avartic’ heto mekamsya žamketowm, amp’op’ teġekowt’yownner çragri katarman masin.
1	«	«	PUNCT	_	_	4	punct	_	Translit=«|LTranslit=«|SpaceAfter=No
2	Վերջին	վերջին	ADJ	_	Degree=Pos	3	amod	_	Translit=Verǰin|LTranslit=verǰin
3	Օրերի	օր	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	4	nmod:poss	_	Translit=Òreri|LTranslit=òr
4	Սրբերի	սուրբ	NOUN	_	Animacy=Hum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	7	nmod	_	Translit=Srberi|LTranslit=sowrb|SpaceAfter=No
5	»	»	PUNCT	_	_	4	punct	_	Translit=»|LTranslit=»
6	բարեգործական	բարեգործական	ADJ	_	_	7	amod	_	Translit=baregorçakan|LTranslit=baregorçakan
7	կորպորացիայի	կորպորացիա	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	9	nmod:poss	_	Translit=korporac’iayi|LTranslit=korporac’ia
8	հայաստանյան	հայաստանյան	ADJ	_	_	9	amod	_	Translit=hayastanyan|LTranslit=hayastanyan
9	ներկայացուցչությանը	ներկայացուցչություն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Def|Number=Sing	42	parataxis	_	Translit=nerkayac’owc’čowt’yanë|LTranslit=nerkayac’owc’čowt’yown|SpaceAfter=No
10	`	`	PUNCT	_	_	42	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
11	մինչև	մինչև	ADP	_	AdpType=Prep	16	case	_	Translit=minčew|LTranslit=minčew
12	յուրաքանչյուր	յուրաքանչյուր	DET	_	PronType=Tot	13	det	_	Translit=yowrak’ančyowr|LTranslit=yowrak’ančyowr
13	եռամսյակին	եռամսյակ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Def|Number=Sing	14	obj	_	Translit=eṙamsyakin|LTranslit=eṙamsyak
14	հաջորդող	հաջորդել	VERB	_	Aspect=Dur|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid	15	acl	_	Translit=haǰordoġ|LTranslit=haǰordel
15	ամսվա	ամիս	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	16	nmod:poss	_	Translit=amsva|LTranslit=amis
16	25-ը	25	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing|NumForm=Digit	42	obl	_	Translit=25-ë|LTranslit=25|SpaceAfter=No
17	՝	՝	PUNCT	_	_	41	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
18	Հայաստանի	Հայաստան	PROPN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|NameType=Geo|Number=Sing	19	nmod:poss	_	Translit=Hayastani|LTranslit=Hayastan
19	Հանրապետության	հանրապետություն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	20	nmod:poss	_	Translit=Hanrapetowt’yan|LTranslit=hanrapetowt’yown
20	կառավարության	կառավարություն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	29	nmod:poss	_	Translit=kaṙavarowt’yan|LTranslit=kaṙavarowt’yown
21	2003	2003	NUM	_	NumForm=Digit|NumType=Card	22	nummod	_	Translit=2003|LTranslit=2003
22	թվականի	թվական	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	23	nmod:poss	_	Translit=t’vakani|LTranslit=t’vakan
23	հունվարի	հունվար	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	24	nmod:poss	_	Translit=hownvari|LTranslit=hownvar
24	16-ի	16	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing|NumForm=Digit	29	nmod:poss	_	Translit=16-i|LTranslit=16
25	N	N	SYM	_	_	29	nmod	_	Translit=N|LTranslit=N
26	66	66	NUM	_	NumForm=Digit|NumType=Card	25	nummod	_	Translit=66|LTranslit=66|SpaceAfter=No
27	-	-	PUNCT	_	_	28	punct	_	Translit=-|LTranslit=-|SpaceAfter=No
28	Ն	ներքին	ADJ	_	Abbr=Yes	26	flat	_	Translit=N|LTranslit=nerk’in
29	որոշմամբ	որոշում	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Ins|Definite=Ind|Number=Sing	30	obl	_	Translit=orošmamb|LTranslit=orošowm
30	հաստատված	հաստատել	VERB	_	Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Pass	32	acl	_	Translit=hastatvaç|LTranslit=hastatel
31	բարեգործական	բարեգործական	ADJ	_	_	32	amod	_	Translit=baregorçakan|LTranslit=baregorçakan
32	ծրագրերը	ծրագիր	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Plur	34	obj	_	Translit=çragrerë|LTranslit=çragir
33	բարեգործական	բարեգործական	ADJ	_	_	34	xcomp	_	Translit=baregorçakan|LTranslit=baregorçakan
34	որակելու	որակել	VERB	_	Case=Dat|Definite=Ind|Number=Coll|Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Gdv|Voice=Act	37	nmod:poss	_	Translit=orakelow|LTranslit=orakel
35	և	և	CCONJ	_	_	36	cc	_	Translit=ew|LTranslit=ew
36	գրանցելու	գրանցել	VERB	_	Case=Dat|Definite=Ind|Number=Coll|Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Gdv|Voice=Act	34	conj	_	Translit=granc’elow|LTranslit=granc’el
37	կարգի	կարգ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	39	nmod:poss	_	Translit=kargi|LTranslit=karg
38	25-րդ	25-րդ	ADJ	_	NumForm=Digit|NumType=Ord	39	amod	_	Translit=25-rd|LTranslit=25-rd
39	կետով	կետ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Ins|Definite=Ind|Number=Sing	40	obl	_	Translit=ketov|LTranslit=ket
40	սահմանված	սահմանել	VERB	_	Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Pass	41	acl	_	Translit=sahmanvaç|LTranslit=sahmanel
41	կարգով	կարգ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Ins|Definite=Ind|Number=Sing	42	obl	_	Translit=kargov|LTranslit=karg
42	ներկայացնել	ներկայանալ	VERB	_	Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	root	_	Translit=nerkayac’nel|LTranslit=nerkayanal
43	տեղեկություններ	տեղեկություն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Plur	42	obj	_	Translit=teġekowt’yownner|LTranslit=teġekowt’yown
44	տվյալ	տվյալ	ADJ	_	_	45	amod	_	Translit=tvyal|LTranslit=tvyal
45	եռամսյակի	եռամսյակ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	52	obl	_	Translit=eṙamsyaki|LTranslit=eṙamsyak
46	ընթացքում	ընթացքում	ADP	_	AdpType=Post	45	case	_	Translit=ënt’ac’k’owm|LTranslit=ënt’ac’k’owm
47	նշված	նշել	VERB	_	Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Pass	48	acl	_	Translit=nšvaç|LTranslit=nšel
48	ծրագրի	ծրագիր	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	49	nmod:poss	_	Translit=çragri|LTranslit=çragir
49	շրջանակներում	շրջանակ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Loc|Definite=Ind|Number=Plur	52	obl	_	Translit=šrǰanaknerowm|LTranslit=šrǰanak
50	կազմակերպության	կազմակերպություն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	52	obl:agent	_	Translit=kazmakerpowt’yan|LTranslit=kazmakerpowt’yown
51	կողմից	կողմից	ADP	_	AdpType=Post	50	case	_	Translit=koġmic’|LTranslit=koġmic’
52	կատարված	կատարել	VERB	_	Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Pass	53	acl	_	Translit=katarvaç|LTranslit=katarel
53	աշխատանքների	աշխատանք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	43	nmod:npmod	_	Translit=ašxatank’neri|LTranslit=ašxatank’|SpaceAfter=No
54	,	,	PUNCT	_	_	59	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
55	ինչպես	ինչպես	CCONJ	_	ConjType=Comp	59	cc	_	Translit=inčpes|LTranslit=inčpes
56	նաև	նաև	CCONJ	_	ConjType=Comp	55	fixed	_	Translit=naew|LTranslit=naew
57	կազմակերպությանը	կազմակերպություն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Def|Number=Sing	58	obl	_	Translit=kazmakerpowt’yanë|LTranslit=kazmakerpowt’yown
58	մատակարարված	մատակարարել	VERB	_	Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Pass	59	acl	_	Translit=matakararvaç|LTranslit=matakararel
59	ապրանքների	ապրանք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	53	conj	_	Translit=aprank’neri|LTranslit=aprank’
60	ու	ու	CCONJ	_	_	62	cc	_	Translit=ow|LTranslit=ow
61	մատուցված	մատուցել	VERB	_	Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Pass	62	acl	_	Translit=matowc’vaç|LTranslit=matowc’el
62	ծառայությունների	ծառայություն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	53	conj	_	Translit=çaṙayowt’yownneri|LTranslit=çaṙayowt’yown
63	մասին	մասին	ADP	_	AdpType=Post	53	case	_	Translit=masin|LTranslit=masin|SpaceAfter=No
64	,	,	PUNCT	_	_	73	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
65	իսկ	իսկ	CCONJ	_	_	73	cc	_	Translit=isk|LTranslit=isk
66	ծրագրի	ծրագիր	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	67	nmod:poss	_	Translit=çragri|LTranslit=çragir
67	ավարտից	ավարտ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Abl|Definite=Ind|Number=Sing	69	obl	_	Translit=avartic’|LTranslit=avart
68	հետո	հետո	ADP	_	AdpType=Post	67	case	_	Translit=heto|LTranslit=heto
69	մեկամսյա	մեկամսյա	ADJ	_	_	70	amod	_	Translit=mekamsya|LTranslit=mekamsya
70	ժամկետում	ժամկետ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Loc|Definite=Ind|Number=Sing	73	orphan	_	Translit=žamketowm|LTranslit=žamket|SpaceAfter=No
71	`	`	PUNCT	_	_	73	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
72	ամփոփ	ամփոփ	ADJ	_	Degree=Pos	73	amod	_	Translit=amp’op’|LTranslit=amp’op’
73	տեղեկություններ	տեղեկություն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Plur	42	conj	_	Translit=teġekowt’yownner|LTranslit=teġekowt’yown
74	ծրագրի	ծրագիր	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	75	nmod:poss	_	Translit=çragri|LTranslit=çragir
75	կատարման	կատարում	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Coll	73	nmod:npmod	_	Translit=katarman|LTranslit=katarowm
76	մասին	մասին	ADP	_	AdpType=Post	75	case	_	Translit=masin|LTranslit=masin|SpaceAfter=No
77	:	:	PUNCT	_	_	42	punct	_	Translit=.|LTranslit=.

# doc_title = ՀՀ վարչապետի որոշում, 21 Մայիսի 2019, 568 - Ա
# newdoc id = news-006A
# newpar id = news-006A-0001
# sent_id = news-006A-00010C68
# text = Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության պատվիրակության՝ Հայաստանի Հանրապետություն այցի մասին
# translit = Činastani Žoġovrdakan Hanrapetowt’yan patvirakowt’yan, Hayastani Hanrapetowt’yown ayc’i masin
1	Չինաստանի	Չինաստան	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|NameType=Geo|Number=Sing	3	nmod:poss	_	Translit=Činastani|LTranslit=Činastan
2	Ժողովրդական	ժողովրդական	ADJ	_	Degree=Pos	3	amod	_	Translit=Žoġovrdakan|LTranslit=žoġovrdakan
3	Հանրապետության	հանրապետություն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	4	nmod:poss	_	Translit=Hanrapetowt’yan|LTranslit=hanrapetowt’yown
4	պատվիրակության	պատվիրակություն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	8	nmod:poss	_	Translit=patvirakowt’yan|LTranslit=patvirakowt’yown|SpaceAfter=No
5	՝	՝	PUNCT	_	_	8	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
6	Հայաստանի	Հայաստան	PROPN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|NameType=Geo|Number=Sing	7	nmod:poss	_	Translit=Hayastani|LTranslit=Hayastan
7	Հանրապետություն	հանրապետություն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	8	nmod:npmod	_	Translit=Hanrapetowt’yown|LTranslit=hanrapetowt’yown
8	այցի	այց	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	0	root	_	Translit=ayc’i|LTranslit=ayc’
9	մասին	մասին	ADP	_	AdpType=Post	8	case	_	Translit=masin|LTranslit=masin