Sentences: 10, Tokens: 213

# doc_title = Ի տեղ բաց նամակի
# newdoc id = fiction-005H
# newpar id = fiction-005H-0001
# sent_id = fiction-005H-00010BH7
# text = Այն հարցի կամ հարցերի մասին, որ ուզում եմ խոսել, այդ հարցերին երբևէ այսպես թե այնպես անդրադարձել եմ։
1	Այն	այն	DET	_	Distance=Dist|PronType=Dem	2	det	_	_
2	հարցի	հարց	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	13	appos	_	_
3	կամ	կամ	CCONJ	_	ConjType=Comp	4	cc	_	_
4	հարցերի	հարց	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	2	conj	_	_
5	մասին	մասին	ADP	_	AdpType=Post	2	case	_	SpaceAfter=No
6	,	,	PUNCT	_	_	8	punct	_	_
7	որ	որ	SCONJ	_	_	8	mark	_	_
8	ուզում	ուզել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	2	acl	_	_
9	եմ	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	8	aux	_	_
10	խոսել	խոսել	VERB	_	Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Inf|Voice=Mid	8	xcomp	_	SpaceAfter=No
11	,	,	PUNCT	_	_	18	punct	_	_
12	այդ	այդ	DET	_	Distance=Med|PronType=Dem	13	det	_	_
13	հարցերին	հարց	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Def|Number=Plur	18	obj	_	_
14	երբևէ	երբևէ	ADV	_	_	18	advmod	_	_
15	այսպես	այսպես	ADV	_	Distance=Prox|PronType=Dem	18	advmod	_	_
16	թե	թե	CCONJ	_	_	17	cc	_	_
17	այնպես	այնպես	ADV	_	Distance=Dist|PronType=Dem	15	conj	_	_
18	անդրադարձել	անդրադառնալ	VERB	_	Aspect=Perf|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid	0	root	_	_
19	եմ	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	18	aux	_	SpaceAfter=No
20	։	։	PUNCT	_	_	18	punct	_	_

# sent_id = fiction-005H-00010BH8
# text = Իսկ եթե այժմ նորից հարկ եմ համարում ուշադրության հրավիրել, ուրեմն ընդգծում եմ խնդրի կարևորությունը և այն, որ երբևէ հրապարակորեն բարձրացրած հարցը իր գործնական լուծումը չի գտել։
1	Իսկ	իսկ	CCONJ	_	_	12	cc	_	_
2	եթե	եթե	SCONJ	_	_	7	mark	_	_
3	այժմ	այժմ	ADV	_	_	7	advmod	_	_
4	նորից	նորից	ADV	_	_	7	advmod	_	_
5	հարկ	հարկ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Coll	7	compound:lvc	_	_
6	եմ	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	7	aux	_	_
7	համարում	համարել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	12	advcl	_	_
8	ուշադրության	ուշադրություն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	9	obj	_	_
9	հրավիրել	հրավիրել	VERB	_	Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Inf|Voice=Act	7	xcomp	_	SpaceAfter=No
10	,	,	PUNCT	_	_	12	punct	_	_
11	ուրեմն	ուրեմն	SCONJ	_	_	12	mark	_	_
12	ընդգծում	ընդգծել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	0	root	_	_
13	եմ	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	12	aux	_	_
14	խնդրի	խնդիր	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	15	nmod:poss	_	_
15	կարևորությունը	կարևորություն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	12	obj	_	_
16	և	և	CCONJ	_	_	17	cc	_	_
17	այն	այն	PRON	_	Distance=Dist|Number=Sing|PronType=Dem	15	conj	_	SpaceAfter=No
18	,	,	PUNCT	_	_	28	punct	_	_
19	որ	որ	SCONJ	_	_	28	mark	_	_
20	երբևէ	երբևէ	ADV	_	_	22	advmod	_	_
21	հրապարակորեն	հրապարակորեն	ADV	_	_	22	advmod	_	_
22	բարձրացրած	բարձրանալ	VERB	_	Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	23	acl	_	_
23	հարցը	հարց	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	28	nsubj	_	_
24	իր	ինքը	DET	_	Case=Gen|Number=Sing|Person=3|Poss=Yes|PronType=Emp|Reflex=Yes	26	det:poss	_	_
25	գործնական	գործնական	ADJ	_	Degree=Pos	26	amod	_	_
26	լուծումը	լուծում	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	28	compound:lvc	_	_
27	չի	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin	28	aux	_	_
28	գտել	գտնել	VERB	_	Aspect=Perf|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	17	acl	_	SpaceAfter=No
29	։	։	PUNCT	_	_	12	punct	_	_

# sent_id = fiction-005H-00010BH9
# text = Եթե այդպես է, այժմ ինչո՞ւ եմ նորից գրիչ վերցրել։
1	Եթե	եթե	SCONJ	_	_	2	mark	_	_
2	այդպես	այդպես	PRON	_	Distance=Med|PronType=Dem	11	advcl	_	_
3	է	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	2	cop	_	SpaceAfter=No
4	,	,	PUNCT	_	_	11	punct	_	_
5	այժմ	այժմ	ADV	_	_	11	advmod	_	_
6-7	ինչո՞ւ	_	_	_	_	_	_	_	_
6	ինչու	ինչու	ADV	_	PronType=Int	11	advmod	_	_
7	՞	՞	PUNCT	_	_	6	punct	_	_
8	եմ	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	11	aux	_	_
9	նորից	նորից	ADV	_	_	11	advmod	_	_
10	գրիչ	գրիչ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	11	obj	_	_
11	վերցրել	վերցնել	VERB	_	Aspect=Perf|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	0	root	_	_
12	։	։	PUNCT	_	_	11	punct	_	SpaceAfter=No

# sent_id = fiction-005H-00010BHA
# text = Որովհետև գտնում եմ, որ, մեղմ ասած, քաղքենություն է իմաստունի նման ձեռք թափ տալը. որպես թե՝ ոչինչ անել հնարավոր չէ։
1	Որովհետև	որովհետև	SCONJ	_	_	2	mark	_	_
2	գտնում	գտնել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	0	root	_	_
3	եմ	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	2	aux	_	SpaceAfter=No
4	,	,	PUNCT	_	_	10	punct	_	_
5	որ	որ	SCONJ	_	_	10	mark	_	SpaceAfter=No
6	,	,	PUNCT	_	_	8	punct	_	_
7	մեղմ	մեղմ	ADV	_	Degree=Pos	8	advmod	_	_
8	ասած	ասել	VERB	_	Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	10	parataxis	_	SpaceAfter=No
9	,	,	PUNCT	_	_	8	punct	_	_
10	քաղքենություն	քաղքենություն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Coll	2	ccomp	_	_
11	է	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	10	cop	_	_
12	իմաստունի	իմաստուն	NOUN	_	Animacy=Hum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	16	obl	_	_
13	նման	նման	ADP	_	AdpType=Post	12	case	_	_
14	ձեռք	ձեռք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	16	obj	_	_
15	թափ	թափ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	16	compound:lvc	_	_
16	տալը	տալ	VERB	_	Case=Nom|Definite=Def|Number=Coll|Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Gdv|Voice=Act	10	csubj	_	SpaceAfter=No
17	.	.	PUNCT	_	_	23	punct	_	_
18	որպես	որպես	ADP	_	AdpType=Prep	23	mark	_	_
19	թե	թե	PART	_	_	18	fixed	_	SpaceAfter=No
20	՝	՝	PUNCT	_	_	23	punct	_	_
21	ոչինչ	ոչինչ	PRON	_	PronType=Neg	22	obj	_	_
22	անել	անել	VERB	_	Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Inf|Voice=Act	23	csubj	_	_
23	հնարավոր	հնարավոր	ADJ	_	Degree=Pos	10	advcl	_	_
24	չէ	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin	23	cop	_	SpaceAfter=No
25	։	։	PUNCT	_	_	2	punct	_	_

# newpar id = fiction-005H-0002
# sent_id = fiction-005H-00020BHB
# text = Եվ ուզում եմ սկսել կոնկրետ մի փաստից։
1	Եվ	և	CCONJ	_	_	2	cc	_	_
2	ուզում	ուզել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	0	root	_	_
3	եմ	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	2	aux	_	_
4	սկսել	սկսել	VERB	_	Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Inf|Voice=Mid	2	xcomp	_	_
5	կոնկրետ	կոնկրետ	ADJ	_	Degree=Pos	7	amod	_	_
6	մի	մի	NUM	_	NumForm=Word|NumType=Card	7	nummod	_	_
7	փաստից	փաստ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Abl|Definite=Ind|Number=Sing	4	obl	_	SpaceAfter=No
8	։	։	PUNCT	_	_	2	punct	_	_

# sent_id = fiction-005H-00020BHC
# text = Կոնկրետ, բայց ոչ բացառիկ։
1	Կոնկրետ	կոնկրետ	ADJ	_	Degree=Pos	0	root	_	SpaceAfter=No
2	,	,	PUNCT	_	_	5	punct	_	_
3	բայց	բայց	CCONJ	_	_	5	cc	_	_
4	ոչ	ոչ	PART	_	_	5	advmod	_	_
5	բացառիկ	բացառիկ	ADJ	_	Degree=Pos	1	conj	_	SpaceAfter=No
6	։	։	PUNCT	_	_	1	punct	_	_

# sent_id = fiction-005H-00020BHD
# text = Անցած աշնանը ժուռնալիստ ընկերոջս հետ մտանք սրճարան։
1	Անցած	անցնել	VERB	_	Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid	2	acl	_	_
2	աշնանը	աշուն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Def|Number=Sing	6	obl	_	_
3	ժուռնալիստ	ժուռնալիստ	NOUN	_	Animacy=Hum|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	4	nmod	_	_
4	ընկերոջս	ընկեր	NOUN	_	Animacy=Hum|Case=Dat|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1	6	obl	_	_
5	հետ	հետ	ADP	_	AdpType=Post	4	case	_	_
6	մտանք	մտնել	VERB	_	Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Subcat=Intr|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Mid	0	root	_	_
7	սրճարան	սրճարան	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	6	obl	_	SpaceAfter=No
8	։	։	PUNCT	_	_	6	punct	_	_

# sent_id = fiction-005H-00020BHE
# text = Եվ՝ հետաքրքիր մի տեսարան. մի խումբ ջահելներ, ոտքի վրա, շրջապատել էին մի հարբածի, սովորական մի հարբեցողի և զվարճանում էին. միմյանց հերթ չտալով, որպես թե սրամտում էին, հայհոյում, իր տեղն ու գոյությունը կորցրած այդ խեղճին անպատկառ հարցեր էին տալիս և՝ փոխարենը իրենք պատասխանում, սանրում էին նրա մազն ու մորուքը, փորձում թղթադրամ կպցնել ճակատին...
1	Եվ	և	CCONJ	_	_	5	cc	_	SpaceAfter=No
2	՝	՝	PUNCT	_	_	5	punct	_	_
3	հետաքրքիր	հետաքրքիր	ADJ	_	Degree=Pos	5	amod	_	_
4	մի	մի	DET	_	PronType=Art	5	det	_	_
5	տեսարան	տեսարան	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	0	root	_	SpaceAfter=No
6	.	.	PUNCT	_	_	14	punct	_	_
7	մի	մի	DET	_	PronType=Art	8	det	_	_
8	խումբ	խումբ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	9	nmod	_	_
9	ջահելներ	ջահել	NOUN	_	Animacy=Hum|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Plur	14	nsubj	_	SpaceAfter=No
10	,	,	PUNCT	_	_	11	punct	_	_
11	ոտքի	ոտք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	14	obl	_	_
12	վրա	վրա	ADP	_	AdpType=Post|Case=Nom	11	case	_	SpaceAfter=No
13	,	,	PUNCT	_	_	14	punct	_	_
14	շրջապատել	շրջապատել	VERB	_	Aspect=Perf|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	5	appos	_	_
15	էին	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Imp|VerbForm=Fin	14	aux	_	_
16	մի	մի	DET	_	PronType=Art	17	det	_	_
17	հարբածի	հարբած	NOUN	_	Animacy=Hum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	14	obj	_	SpaceAfter=No
18	,	,	PUNCT	_	_	21	punct	_	_
19	սովորական	սովորական	ADJ	_	Degree=Pos	21	amod	_	_
20	մի	մի	DET	_	PronType=Art	21	det	_	_
21	հարբեցողի	հարբեցող	NOUN	_	Animacy=Hum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	17	conj	_	_
22	և	և	CCONJ	_	_	23	cc	_	_
23	զվարճանում	զվարճանալ	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid	14	conj	_	_
24	էին	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Imp|VerbForm=Fin	23	aux	_	_
25	.	.	PUNCT	_	_	35	punct	_	_
26	միմյանց	միմյանց	PRON	_	Case=Dat|Number=Plur|PronType=Rcp	28	obj	_	_
27	հերթ	հերթ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	28	compound:lvc	_	_
28	չտալով	տալ	VERB	_	Case=Ins|Definite=Ind|Number=Coll|Polarity=Neg|Subcat=Tran|VerbForm=Gdv|Voice=Act	35	advcl	_	SpaceAfter=No
29	,	,	PUNCT	_	_	32	punct	_	_
30	որպես	որպես	ADP	_	AdpType=Prep	32	mark	_	_
31	թե	թե	PART	_	_	30	fixed	_	_
32	սրամտում	սրամտել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid	35	parataxis	_	_
33	էին	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Imp|VerbForm=Fin	32	aux	_	_
34	,	,	PUNCT	_	_	0	-	_	_
35	հայհոյում	հայհոյել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	14	conj	_	SpaceAfter=No
36	,	,	PUNCT	_	_	47	punct	_	_
37	իր	ինքը	DET	_	Case=Gen|Number=Sing|Person=3|Poss=Yes|PronType=Emp|Reflex=Yes	38	det:poss	_	_
38	տեղն	տեղ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	41	obj	_	_
39	ու	ու	CCONJ	_	_	40	cc	_	_
40	գոյությունը	գոյություն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	38	conj	_	_
41	կորցրած	կորչել	VERB	_	Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	43	acl	_	_
42	այդ	այդ	DET	_	Distance=Med|PronType=Dem	43	det	_	_
43	խեղճին	խեղճ	NOUN	_	Animacy=Hum|Case=Dat|Definite=Def|Number=Sing	47	obj	_	_
44	անպատկառ	անպատկառ	ADJ	_	Degree=Pos	45	amod	_	_
45	հարցեր	հարց	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Plur	47	compound:lvc	_	_
46	էին	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Imp|VerbForm=Fin	47	aux	_	_
47	տալիս	տալ	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	35	conj	_	_
48	և	և	CCONJ	_	_	52	cc	_	SpaceAfter=No
49	՝	՝	PUNCT	_	_	52	punct	_	_
50	փոխարենը	փոխարեն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing|Style=Rare	52	obl	_	_
51	իրենք	ինքը	PRON	_	Case=Nom|Number=Plur|Person=3|PronType=Emp	52	nsubj	_	_
52	պատասխանում	պատասխանել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	47	conj	_	SpaceAfter=No
53	,	,	PUNCT	_	_	54	punct	_	_
54	սանրում	սանրել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	35	conj	_	_
55	էին	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Imp|VerbForm=Fin	54	aux	_	_
56	նրա	նա	DET	_	Case=Gen|Number=Sing|Person=3|Poss=Yes|PronType=Prs	57	det:poss	_	_
57	մազն	մազ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	54	obj	_	_
58	ու	ու	CCONJ	_	_	59	cc	_	_
59	մորուքը	մորուք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	57	conj	_	SpaceAfter=No
60	,	,	PUNCT	_	_	61	punct	_	_
61	փորձում	փորձել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	35	conj	_	_
62	թղթադրամ	թղթադրամ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	63	obj	_	_
63	կպցնել	կպչել	VERB	_	Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Inf|Voice=Act	61	xcomp	_	_
64	ճակատին	ճակատ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Def|Number=Sing	63	obl	_	SpaceAfter=No
65	...	...	PUNCT	_	_	5	punct	_	_

# sent_id = fiction-005H-00020BHF
# text = Վերջը, տխուր մի ներկայացում։
1	Վերջը	վերջ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	5	parataxis	_	_
2	,	,	PUNCT	_	_	5	punct	_	SpaceAfter=No
3	տխուր	տխուր	ADJ	_	Degree=Pos	5	amod	_	_
4	մի	մի	DET	_	PronType=Art	5	det	_	_
5	ներկայացում	ներկայացում	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	0	root	_	SpaceAfter=No
6	։	։	PUNCT	_	_	5	punct	_	_

# sent_id = fiction-005H-00020BHG
# text = Մեզ մի կերպ հաջողվեց հարբածին դուրս բերել սրճարանից, մի կերպ հաջողվեց խուսափել ծեծկռտուքից, ջահելների մի մասը գնաց հարբածի հետքով՝ խաղը շարունակելու, իսկ մի քանիսի հետ մենք նստեցինք զրույցի։
1	Մեզ	մենք	PRON	_	Case=Dat|Number=Plur|Person=1|PronType=Prs	4	iobj	_	_
2	մի	մի	DET	_	PronType=Art	3	det	_	_
3	կերպ	կերպ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	4	obl	_	_
4	հաջողվեց	հաջողվել	VERB	_	Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Intr|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Mid	0	root	_	_
5	հարբածին	հարբած	NOUN	_	Animacy=Hum|Case=Dat|Definite=Def|Number=Sing	7	obj	_	_
6	դուրս	դուրս	ADV	_	_	7	compound:lvc	_	_
7	բերել	բերել	VERB	_	Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Inf|Voice=Act	4	csubj	_	_
8	սրճարանից	սրճարան	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Abl|Definite=Ind|Number=Sing	7	obl	_	SpaceAfter=No
9	,	,	PUNCT	_	_	12	punct	_	_
10	մի	մի	DET	_	PronType=Art	11	det	_	_
11	կերպ	կերպ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	12	obl	_	_
12	հաջողվեց	հաջողվել	VERB	_	Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Intr|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Mid	4	conj	_	_
13	խուսափել	խուսափել	VERB	_	Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Inf|Voice=Mid	12	csubj	_	_
14	ծեծկռտուքից	ծեծկռտուք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Abl|Definite=Ind|Number=Sing	13	obl	_	SpaceAfter=No
15	,	,	PUNCT	_	_	19	punct	_	_
16	ջահելների	ջահել	NOUN	_	Animacy=Hum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	18	nmod:poss	_	_
17	մի	մի	DET	_	PronType=Art	18	det	_	_
18	մասը	մաս	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	19	nsubj	_	_
19	գնաց	գնալ	VERB	_	Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Intr|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Mid	4	conj	_	_
20	հարբածի	հարբած	NOUN	_	Animacy=Hum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	21	nmod:poss	_	_
21	հետքով	հետք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Ins|Definite=Ind|Number=Sing	19	obl	_	SpaceAfter=No
22	՝	՝	PUNCT	_	_	24	punct	_	_
23	խաղը	խաղ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	24	obj	_	_
24	շարունակելու	շարունակել	VERB	_	Case=Dat|Definite=Ind|Number=Coll|Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Gdv|Voice=Act	19	advcl	_	SpaceAfter=No
25	,	,	PUNCT	_	_	31	punct	_	_
26	իսկ	իսկ	CCONJ	_	_	31	cc	_	_
27	մի	մի	DET	_	PronType=Art	31	obl	_	_
28	քանիսի	քանիսը	PRON	_	Case=Nom|Number=Sing|PronType=Int	27	fixed	_	_
29	հետ	հետ	ADP	_	AdpType=Post	27	case	_	_
30	մենք	մենք	PRON	_	Case=Nom|Number=Plur|Person=1|PronType=Prs	31	nsubj	_	_
31	նստեցինք	նստել	VERB	_	Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Subcat=Intr|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Mid	4	conj	_	_
32	զրույցի	զրույց	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	31	compound:lvc	_	SpaceAfter=No
33	։	։	PUNCT	_	_	4	punct	_	_