Հայերենի ծառադարանը լեզվական ծանոթագրված տվյալների դարան է արդի գրական հայերենի (արևելահայերենի և արևմտահայերենի) մեքենական մշակումը հնարավոր դարձնելու և հայերենը թվանշային լեզվի վերածելու համար։

Որպես բաղադրիչ Universal Dependencies (UD) – «Համընդհանուր կախվածություններ» միջազգային նախագծի՝ ծառադարանը հայերենը մաս է դարձնում բնական լեզվի մշակման, քերականությունների ձևայնացման և տեսքտերի լեզվաբանական ծանոթագրման հետազոտական և կիրառական ջանքերի։

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ