Մատենագիտական ծանոթագրում

Կորպուսը համալրված է տեքստերի մատենագիտական ծանոթագրման համակարգով, ինչը լրացուցիչ հնարավորություններ է ընձեռում լեզվական նյութի հետ աշխատանքում։ Մատենագիտական ծանոթագրման համակարգում առանցքային են տեքստի italicանվանմանը և italicհեղինակին առնչվող տվյալները։ Կառուցվում է italicտեքստի italicանձնագիր, բաղկացած հետևյալ բաղադրիչներից.

Հեղինակին առնչվող մատենագիտական տվյալները՝

 • հեղինակի ազգանունը, անունը, հայրանունը,
 • հեղինակի ծննդյան տարեթիվը,
 • հեղինակի մահվան տարեթիվը։
 • Դասագրքերին առնչվող մատենագիտական տվյալները՝

 • դասագրքի անվանումը,
 • դասագրքի հեղինակի ազգանունը, անունը, հայրանունը,
 • դասագրքի հեղինակի ծննդյան տարեթիվը,
 • դասագրքի հեղինակի մահվան տարեթիվը,
 • ոլորտը,
 • ստեղծման տարեթիվը,
 • հրատարակման տարեթիվը,
 • բառանիշների/նախադասությունների քանակը։
 • Գեղարվեստական գրականությանը (գրավոր խոսքին, բացառությամբ մամուլ) առնչվող մատենագիտական տվյալները՝

 • գրքի/տեքստի անվանումը,
 • տեսակը,
 • ժանրը (ժանրերը),
 • ստեղծման տարեթիվը,
 • հրատարակման տարեթիվը,
 • թարգմանություն (բնագրից/միջնորդավորված, բնագրի/միջնորդ լեզուն),
 • բառանիշների/նախադասությունների քանակը։
 • Մամուլին առնչվող մատենագիտական տվյալները՝

 • պարբերականի անվանումը,
 • հրատարակման տարեթիվը, համարը, հղումը,,
 • հրապարակման բնույթը (հնարավոր է մի քանիսը՝ հարցազրույց, վերլուծություն և այլն),
 • հրապարակման ոլորտը (հնարավոր է մի քանիսը՝ քաղաքականություն, տնտեսություն, բանակ և այլն),
 • բառանիշների/նախադասությունների քանակը։
 • Մատենագիտական անձնագրում նշում կա տեքստի հեղինակային իրավունքների մասին։